Vyjádření úcty a vděčnosti

Sborník o protikomunistickém odboji
Pavel Žáček a kol.

MO ČR a VHÚ | Praha | 2013
Stran 185

Obsah  | PDF

Obsah

Úvodní slovo ministra obrany ČR   (s. 5)

Vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu. Ministerstvo obrany a naplňování zákona č. 262/2011 Sb. (s. 7)

Ústav pro studium totalitních režimů a zákon č. 262/2011 Sb. (s. 14)

Aplikace zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu bezpečnostních složek   (s. 18)

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (s. 25)

Přehled vydaných osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu (s. 46

Medailony vybraných účastníků odboje

 • Josef Lesák   (s. 60)
 • Ivan Sova   (s. 62)
 • Antonín Slavomír Bušek   (s. 65)
 • Miloš Zemánek   (s. 68)
 • Zdeněk Rotrekl   (s. 70)
 • Alois Suttý   (s. 72)
 • Věra Havlínová   (s. 75)
 • Anna Magdalena Schwarzová   (s. 78)
 • Bohumil Kovářík   (s. 81)
 • Jan Beneš   (s. . . 83)
 • Jakub Schwarz Trojan   (s. 86)
 • Jiří Krupička   (s. 88)
 • Květa Marková   (s. 90)
 • Jan Frič   (s. . . . . 91)
 • Tomáš Hradílek   (s. 93)
 • Dana Němcová   (s. 95)

Studie a dokumenty

 • Protikomunistický třetí odboj   (s. 98)
 • Tradice a kontinuita druhého (protinacistického) a třetího (protikomunistického) odboje   (s. 105)
 • Prípad Ján Zeman a spol. – spolupracovníci spravodajskej skupiny
 • Františka Bogataja na Slovensku   (s.114)
 • Zpráva o smrti plukovníka generálního štábu Karla Lukase   (s.124)
 • Ke vzniku protikomunistického odboje   (s.136)
 • Český národní výbor v Londýně a počátky českého protikomunistického odboje v zahraničí (vybrané dokumenty z let 1948–1950)   (s. 158)

Obrazová příloha   (s. 177)