Václav Havel Ivanu Medkovu ve Vídni

1989, před 29. červnem, Praha. – Václav Havel Ivanu Medkovu ve Vídni. Předloha telefonického sdělení s náměty, jak organizovat zpravodajství o petici Několik vět.

Milý příteli,

především Vás prosím, abyste si z důvodů, které pochopíte, celý tento text nahrál.

Využíváme Vaší nabídky, že se ujmete tentokrát dost náročného úkolu postarat se kompletně o zahraniční publicitu textíku, který Vám přečteme, a to v duchu informační strategie, na které jsme se – opřeni o všechny dosavadní zkušenosti – dohodli jako na optimální. Budou-li v tom, co vám navrhneme, nezvykle konkrétní náměty či přání, bude to mít svůj dobrý důvod, a prosíme tudíž všechny zainteresované, aby nebyli dotčeni dojmem, že se chceme ujmout řízení jejich vysílaček.

A teď pár slov o smyslu celé věci, jednak pro vaši informaci a pro informaci ostatních zainteresovaných, jednak jako podklad pro eventuální vlastní komentáře celé věci.

Jde o provolání, kterým by mělo prozatím vyvrcholit údobí probouzení zdejší veřejnosti, jak se projevilo v četných podpisových akcích v době mého uvěznění. Na rozdíl od nich by už nemělo jít o pouhý sebeobranný reflex společnosti proti konkrétnímu bezpráví, ale o jakousi všem přijatelnou elementární artikulaci politického mínění společnosti. Na rozdíl od některých předchozích peticí jde o věc obecně občanskou, může to podepsat kdokoliv, není to tedy iniciativa kulturních či vědeckých pracovníků, ani iniciativa té či oné disidentské skupiny, ale je to věc všech. Představujeme si, že to bude trvale otevřeno k podepisování všem občanům, tedy že půjde o permanentní a doufejme masovou věc, cosi jako národní referendum, cosi, co by mohlo připomínat 2000 slov v roce 1968, což je ostatně naznačeno i v názvu provolání. Masovost dalšího podepisování je bezprostředně závislá na informační strategii, proto se tentokrát, jak jsme se už zmínili, chceme do způsobu publikování a připomínání tohoto provolání plést víc, než je dosud zvykem. Teď vám přečteme text sám a pak budeme pokračovat v tomto dopise a budeme už mluvit o konkrétních věcech.

*

(následuje čtení provolání „Několik vět“; číst i odstavce, interpunkci atd.)

*

Tento text je přísně embargován do čtvrtka 29. června do 18 hodin. Od této chvíle by měly čs. vysílačky oznamovat jeho existenci přímo ve zprávách a pak ho celý číst jako nejdůležitější věc svých programů, což se týká především pořadu Události a názory v RFE, ale což bychom samozřejmě uvítali i u BBC a VofA1Voice of America, Hlas Ameriky.. Za textem samotným by mělo zhruba následovat toto:

*

Toto provolán, které nedávno v Praze vzniklo a které je trvale otevřeno k dalšímu podepisování všem čs. občanům bez rozdílu povolání atd., podepsalo k tomuto dni 1800 československých občanů. Mezi nimi jsou například: Lubomír Jašek, dělník; Jana Petrová, knihařka; Hana Zagorová, zpěvačka; Hana Ponická, spisovatelka; Václav Slavík, politik; doc. MUDr. Jaroslav Skála, psychoterapeut; Michael Kocáb, hudebník; Ladislav Hejdánek, filozof; Oldřich Provazník, frézař; Josef Kemr, herec; RNDr. Vladimír Fučík, biolog; Antonín Machuta, lesník; Ivan Hoffman, písničkář; Augustin Navrátil, železničář; Olbram Zoubek, sochař; Jiří Suchý, básník a zpěvák; Jaroslav Šabata, politolog; profesor PhDr. Petr Sgall, DrSc. (?), lingvista; Václav Havel, spisovatel; Čestmír Suška, sochař; Miloš Fišer, soustružník; Jiří Menzel, režisér; arch. Ing. Miroslav Masák, architekt; Ludvík Vaculík, spisovatel; Saša Vondra, publicista; Daniela Kolářová, herečka; PhDr. Čestmír Císař, politik; Otakar Tesař, nástrojař; Jiří Křižan, scenárista; Emanuel Mandler, historik; Boleslav Polívka, herec; Petr Uhl, novinář; Karel Steigerwald, dramatik; Václav Malý, katolický kněz; Jiří Dienstbier, novinář; PhDr. Josef Hanzal, DrSc. (?), historik; Jiří Bartoška, herec; Jiří Kuba, dělník; Václav Benda, katolický filozof;Vladimír Merta, písničkář; arch. Ing. ?2Místo křestního jména je v textu otazník. Malátek, architekt; Zvonimír Šorm, evangelický vikář; Karel Machek, dělník; prof. Ing. Věněk Šilhán, ekonom; Ján Čarnogurský, právník; Milan Hlavsa, hudebník; Stanislav Devátý, technik; MUDr. Milena Černá, lékařka; Tomáš Hradílek, dělník; [?]3V předloze je vynechané místo pro jméno. Byl to zřejmě Ing. Michal Kričfaluš, uvedený v seznamu čteném v RSE 29. června 1989., generál ve výslužbě; Viktor Parkán, horník. Toto provolání bylo dne 29. června odevzdáno ČTK a dalším agenturám a sdělovacím prostředkům. Podpisy je možno předávat či zasílat dosavadním signatářům anebo na tyto adresy: Stanislav Devátý, Revoluční 312/1285, 760 01 Gottwaldov; Václav Havel, Engelsovo nábřeží 78, 120 00 Praha 2; Jiří Křižan, Navrátilova 16, 110 00 Praha 1; Saša Vondra, Trojanova 1, 120 00 Praha 2.

*

Tolik pokud jde o čtvrtek. V pátek bychom byli rádi, kdyby celý text provolání vyšel ne-li v několika, tak aspoň v jednom světovém deníku (Le Monde, FAZ, The Times, The New York Times apod., v případě Le Mondu možno už ve čtvrtek večer). Dále by v různých novinách měly být převzaty agenturní informace o existenci tohoto provolání, případně komentáře k němu. Kdyby Tigrid nebo někdo jiný z čs. exilu stihl věc v nějakých světových novinách v pátek komentovat, uvítali bychom to. Rovněž bychom uvítali, kdyby čs. stanice, především RFE, ve svých večerních pátečních relacích přednostně referovaly o zahraniční publicitě provolání (RFE – Přehled zahraničního tisku). Důvod je zřejmý: potřebujeme, aby to bylo neustále připomínáno čs. veřejnosti. Jakékoli rozhlasové komentáře k celé věci rovněž vítáme.

*

V sobotu by měla RFE ve svém sobotním přehledu týdenních událostí v pořadu Události a názory znovu přečíst to, co přinesla ve čtvrtek, to znamená text provolání, včetně následných informací, podpisů a adres. Dále by měla jako aktualitu dodat, že z Prahy došla zpráva, že Několik vět už podepsalo přes 2000 občanů. Mezi dosud neuvedenými signatáři jsou například: Milan Polomský, elektromechanik; Zdeněk Svěrák, scenárista; Ladislav Smoljak, režisér; Ladislav Lis, politik; Kurt Gebauer, sochař; Zdeněk Urbánek, spisovatel; Lída Zvoníčková, ředitelka mateřské školy; Eda Kriseová, spisovatelka; Petr Čepek, herec; Kamila Moučková, bývalá televizní hlasatelka; Jan Foll, publicista; Zlata Adamovská, herečka; Ondřej Trojan, student FAMU; Zdeněk Likar, soustružník; Vlasta Chramostová, herečka; Jan Rejžek, publicista; Dr. Miloš Hájek, historik; Jiří Lábus, herec; Oldřich Kaiser, herec; Petr Skoumal, hudebník; Hana Marvanová, právnička; Jan Šimsa, evangelický farář; Vladimír Kratina, herec; Pavel Rímský, herec; Milan Šimečka, spisovatel; Stanislav Wabi Daněk, zpěvák; Miroslav Kusý, filozof; Karel Heřmánek, herec; Eva Kantůrková, spisovatelka; Jaroslav Paluska, číšník; Rudolf Hrušínský ml., herec; Marta Kubišová, zpěvačka; Ladislav Lála, důlní technik; prof. Dr. Jiří Hájek, DrSc., politik; Martin Dejdar, herec; Petr Oslzlý, dramaturg Divadla na provázku; Milena Dvorská, herečka; Zdeněk Tumpach, soustružník; Jiřina Jirásková, herečka.

Uvítali bychom, kdyby i BBC a VofA v rámci svých možností a zvyklostí referovaly v sobotu podobně, jak to navrhujeme RFE.

*

Čím pravidelněji a častěji bude v různých souvislostech Několik vět připomínáno (včetně adres!), tím budeme raději. Hlavní návaly podpisů z celé republiky očekáváme totiž až později na základě vysílání. Zatím nemáme bohužel svou vysílačku, takže musíme takto otravovat své přátele venku.

*

Víme, že kompletní péče o publicitu, jak ji tu žádáme, není v silách jednoho člověka, proto by bylo dobré, kdybyste celou tuto pásku, tedy nejen sám text provolání, ale i tento komentář, odvysílal telefonem na magnetofon i dalším lidem, Rakušanové nebo někomu v RFE, Kynclovi nebo někomu do BBC, Tigridovi, Pelikánovi atd. Kdyby měli jakékoli doplňující otázky nebo chtěli komentáře, nechť volají Sašu Vondru nebo Jirku Křižana (299473). Já budu k telefonickému dostižení v Praze 5. července mezi 12.00 a asi 15.00 nebo 16.00. Poznámka s touto věcí nesouvisející: Až budete mít čas, zavolejte mého bratra Ivana a on Vám do telefonu nadiktuje hezký text herce Josefa Kemra na obranu naší rodiny. Možno vysílat, uvést jako „text, který v Praze koluje, byl zaslán RP, které se nenamáhalo ani potvrdit jeho příjem, natož na něj nějak reagovat“. To celé byla vsuvka, teď pokračujeme ve výkladu své představy o informační strategii ve věci Několika vět.

*

úterý 4. července večer by měla RFE v Událostech a názorech zase připomenout Několik vět (hlavně opakovat stále adresy, na které se posílají podpisy!). Dále by byla standardní věta, že provolání podepsali mezi jinými – seznam bude následovat. V rámci svých možností a zvyklostí by mohly totéž udělat BBC a VofA. Seznam další (úterní) várky podpisů: Jiří Dědeček, písničkář; Vladimír Kabrna, dělník; Ladislav Mrkvička, herec; Jan Trefulka, spisovatel; Václav Königsmark, divadelní kritik; Jiří Doubek, dělník; Petr Novák, zpěvák; Michal Faflík, výtvarník; Petr Pithart, politolog; Eva Hercíková, nástrojařka; Pavel Melounek, filmový publicista; Naďa Konvalinková, herečka; MUDr. Vladimír Maňák, lékař; Ondřej Vetchý, herec; Petr Kabeš, básník; Leoš Suchařípa, herec; Vladimír Kolmistr, dělník; Tomáš Tvaroch, klavírista; Pavel Šrut, básník; Jaroslava Kretschmerová, herečka; Stanislav Zárybnický, dělník ČSD; Jan Dus, evangelický farář; Ladislav Kantor, hudebník; Jaroslav Opat, historik; Vlasta Šobrová, prodavačka; Jiří Zahajský, herec; Dana Němcová, psycholožka; Jana Šulcová, herečka; Radovan Kadlec, student; Pavel Šmok, choreograf; Jozef Jablonický, historik; František Pavlíček, spisovatel; Viktor Karlík, výtvarník; Anežka Hrubá, učitelka; profesor Ing. Vojtěch Mencl DrSc., historik; Jaroslav Veis, spisovatel; Alois Švehlík, herec; Ondřej Konrád, hudební publicista; Karel Kraus, dramaturg; Jiří Černý, hudební publicista; Martin Stropnický, herec; Eva Svobodová, dělnice; Jiří Bulis, hudební skladatel; Ivan Rajmont, režisér; Jan Hruška, mechanik; David Matásek, herec; Miroslav Krobot, režisér; Pavel Dostál, chemik.

*

Ve středu 5. července, jak už zmíněno, jsem k dostižení telefonem v pražském bytě. Prosil bych brzy po dvanácté zavolat kvůli jinému důležitému textu. Kolem 14.00 budu možná vědět, kolik máme podpisů, co je nového, nadiktuji další várky podpisů dopředu, přečtu případně celé seznamy, bude-li to někdo chtít a potřebovat. Před tímto termínem nechceme z určitých důvodů celé seznamy do telefonu číst.

*

Mezipoznámka k výběru jmen, která mají být v jednotlivých várkách uvedena: při výběru přihlížíme k mnoha zřetelům. První zřetel: neustále kombinujeme zástupce různých složek společnosti, to znamená například: známí umělci, neznámí dělníci, disidenti různé orientace angažovaní v různých nezávislých iniciativách, lidé různých profesí, komunisté i katolíci, lidí zakázaní i povolení atd. atd., to vše schválně smícháno do matoucí směsice. Druhý zřetel: přihlížíme k tomu, které jméno oslovuje tu kterou vrstvu společnosti. Mnoho jmen je Vám a vůbec venku zcela neznámých, ale tady za nimi jdou a vztahují se k nim velké sociálně-kulturní vrstvy, subkultury či věkové vrstvy a mezivrstvy. Nemá smysl teď zde zdržovat výkladem, kdo má v kterých prostředích autoritu a proč ji má; v tom je nám prostě třeba věřit. Budeme se snažit i dál vybírat jména sami; pokud to z nějakých důvodů nepůjde, ale venku budou kompletní seznamy signatářů, prosíme, aby při výběru čtených jmen byli trvale kombinováni lidé známí či slavní s lidmi neznámými; chceme tím zdůrazňovat všeobecnost a občanskost celé věci; nejde o manifest hvězd, ale o stanovisko občanů této republiky.

*

pátek 7. července prosíme jako obvykle připomenout Několik vět a číst další jména (standardní formulace „mezi jinými podepsali“ nebo „mezi jinými podepsali například“ – jak patrno, chceme zásadně potlačit eventuální dohady o tom, kdo podepsal dřív a kdo později; i k tomu máme své dobré důvody). A teď tedy ta další jména (čtvrtá várka): Petr Zhoř, fotograf; Arnošt Goldflam, režisér; Tomáš Vlasák, dělník; Jan Faltýnek, herec; Bohumil Doležal, literární kritik; Filip Topol, hudebník; Drahomíra Vihanová, filmová režisérka; Dáša Richterová, kadeřnice; Jiří Ruml, novinář; Ivan Šlapeta, kameraman; Tomáš Töpfer, herec; Josef Hiršal, básník; Pavel Bratinka, filozof; Karel Plíhal, písničkář; Martin Weiss, student FF UK; František Husák, herec; Jaroslav Bachan, kominík; arch. Ivo Žídek, scénograf; RNDr. Oldřich Fejfar, paleontolog; Ivan Wernisch, básník; Michal Gáfrik, literární historik; Vojtěch Fišer, dělník; Michal Pavlata, herec; Tomáš Ruller, výtvarník; Hana Holcnerová, v domácnosti; Jiří Cieslar, filmový publicista; Karel Pecka, spisovatel; Vladimír Dlouhý, herec; Petr Jungmann, elektromechanik; Josef Kovalčuk, dramaturg Ha-divadla; Rudolf Battěk, politik; MUDr. Ivan Kušiak, lékař; RNDr. Vladimír Kinkor, hydrogeolog; Jiří Bruder, herec; Antonín Přidal, překladatel; Ladislav Zalužanský, soustružník; Vladimír Poštulka, textař; univerzitní profesor Milan Jelínek, jazykovědec; Dagmar Andrštová-Voňková, písničkářka; Vladimír Haučner, dělník; Martha Elefteriadu, zpěvačka; Katarína Slobodová, scenáristka; Josef Vlček, hudební publicista; Eva Jakoubková, herečka; Jana Seifertová, důchodkyně; Dr. Josef Belda, historik; Bára Štěpánová, herečka; Jitka Vodňanská, psychoterapeutka; Mahulena Bočanová, herečka.

*

sobotu 8. července bychom uvítali v rekapitulačních Událostech a názorech v RFE nějaký výběr ze všech dosavadních várek jmen, pokud už nepůjde – což asi nepůjde – opakovat všechna dosud čtená jména.

*

úterý 11. července opět aktuální počet podpisů a další (pátá) várka jmen: František Derfler, herec; MUDr. Ivan Douda, psycholog; Slavomír Hloužek, slévač; Libuše Geprtová, herečka; Jaroslav Kořán, překladatel; Pavlína Moskalyková, televizní režisérka; Jan Sokol, programátor; Karel Babuljak, hudebník; Jan Hrušínský, herec; Milan Jungmann, literární kritik; Stanislav Penc ml., zedník; Dana Syslová, herečka; Milan Uhde, spisovatel; Radko Hájek, sociolog; Petr Lutka, písničkář; Petr Koháček, vedoucí knihkupectví; Simona Hradílková, distributorka samizdatu; Ondřej Pavelka, herec; Jaromír Litera, politik; Karel Kříž, režisér; Jaroslav Róna, malíř; Pavel Brož, číšník; Dr. Vladimír Tvrz, právník; Jan Hartl, herec; Jan Jaroš, filmový publicista; Anna Kohoutová, pomocná televizní režisérka; Jan Burian, hudebník; Boris Machytka, student; Jáchym Topol, básník; Jaroslava Adamová, herečka; Vojtěch Lindauer, hudební publicista; Miloš Rejchrt, evangelický farář; JUDr. Otto Klička, diplomat; Jan Urban, novinář; Jan Vlasák, herec; Rudolf Pellar,překladatel; Zdeněk Novák, údržbář; Přemysl Rut, dramatik; Libuše Sivěcová, pletařka; Jiří Cerha, hudební skladatel; Ilona Svobodová, herečka; Jim Čert, písničkář; Slávek Purkrábek, dělník.

*

Tím prozatím končíme.

Domluvili jsme s Poláky, že brzy po publikování Několika vět to veřejně podpoří parlamentní frakce Solidarity; pokusíme se sehnat podporu Maďarů; má-li někdo z přátel venku možnost zařídit veřejnou podporu různých politických sil z různých zemí, hlavně socialistických, prosíme ho, aby to udělal.

Ještě něco všeobecného k této věci: Vznikla tak trochu ze společenské objednávky: tisíce dopisů, které nám došly v souvislosti s lednovými událostmi, měly mimo jiné jeden společný znak: touhu občanů vyjádřit se k situaci všeobecněji, udělat cosi víc než jen reagovat na konkrétní věc.

Doufejme, že celá věc vyjde tak, jak chceme.

Děkujeme Vám i ostatním za pomoc.

Držte nám palce.

Zdroj:

ABS Praha, V-42391 MV, sv. 01, l. 151–157.

Data: download (application/pdf, 22.1 MB)

1.Voice of America, Hlas Ameriky.
2.Místo křestního jména je v textu otazník.
3.V předloze je vynechané místo pro jméno. Byl to zřejmě Ing. Michal Kričfaluš, uvedený v seznamu čteném v RSE 29. června 1989.

Pole

NázevHodnota
ŘadaNěkolik vět
Měsíc5
Rok1989
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
Typdokument
ZdrojABS Praha, V-42391 MV, sv. 01, l. 151–157.