Provolání k evropské veřejnosti

1988, 28. října, Praha. - Provolání k evropské veřejnosti, v němž Hnutí za občanskou svobodu odmítavě reaguje na represi státní moci proti účastníkům občanské manifestace u příležitosti 70. výročí vzniku Československa a vyzývá evropskou veřejnost k podpoře československých demokratů.1Text provolání byl publikován v Alternativě, č. I, prosinec 1988, s. 4-5. Dochoval se i počítačový výtisk textu provolání, který se od textu přetištěného v edici i textu uveřejněného v Alternativě liší jiným členěním odstavců a předsunutím úvodní věty v tomto znění: »Po dlouhých letech zrušení byl 28. říjen opět uznán státním svátkem.« - viz: ÚSD, Sb. HOS, Sch - počítačový výtisk, 1 s.

Demokraticky smýšlející občané v Československu do poslední chvíle doufali, že sedmdesáté výročí vzniku republiky oslaví klidnou a důstojnou manifestací na historických místech Prahy, doufali, že projevy zástupců šesti občanských iniciativ budou oprávněným výrazem a zřetelným postojem společensky angažovaných občanů.

Ve chvíli, kdy píšeme toto provolání ve vynuceném úkrytu před policií, víme, že se tak nestane. Vládnoucí moc vystupňovala svůj odpor a nenávist k nekomunistické většině občanů této země a splnila svoji hrozbu: znemožnit a potlačit každý projev nezávislého demokratického smýšlení. Zahájila nesmyslnou provokativní represivní akci. Od rána dne 27. října 1988 začaly operativní skupiny Státní bezpečnosti prakticky po celém území republiky prohlídky bytů - vedené často nejbrutálnějšími způsoby - a zatýkaly či zadržovaly desítky občanů, kteří po léta vedou svůj spor a zápas s totalitní mocí o uplatňování lidských a občanských práv.

Cynismus a nestoudnost současných vládců je bezmezná. Způsob, jakým se dnes chtějí přihlašovat k tradicím a dědictví republikánské demokracie a zoufalá snaha získat přízeň národa, který jim nevěří, dokládá hloubku mravního a duchovního propadání.

Dívali jsme se na obrazovce do studených tváří nakomandovaných davů oficiální manifestace dne 27. října 1988 - do tváří občanů netečně sledujících ideové a názorové přemety řečníků. Bylo to trapné a nedůstojné - nebyla to oslava - spíše pohled na odcházející epochu totalitní moci se vší tragikou i komikou zároveň. Věděl a cítil to každý, kdo zná pravdu dějin sedmi desítiletí této země. Mluvit o vlasti, právu a svobodě v době, kdy stovky policistů v uniformách i bez nich zasahují proti občanům veřejně se přihlašujícím k demokratickým ideálům otevřené společnosti, aby den nato, 28. října l988, tisíce dalších příslušníků bezpečnosti drasticky a bezohledně postupovaly vůči účastníkům manifestace, je projevem ideové a mravní zvrácenosti, ale současně i bezradnosti. Dnešní vpravdě lidová oslava státního svátku vyjádřila ducha celonárodního hnutí občanů za politická práva a svobody.

Zásah policie v ranních hodinách 27. října byl veden také proti signatářům manifestu Demokracii pro všechny, kteří se přihlašují ke Hnutí za občanskou svobodu. Vládnoucí moc je pravděpodobně bude chtít obvinit, obžalovat a postavit před soud. Byla by to rukavice hozená do tváře demokratické Evropy ve chvíli, kdy úsilí o konsensus celoevropského mírového soužití je doménou všech mezinárodně politických jednání. Drastický postup vládní moci vůči vlastním občanům je nepochopitelným podminováním tohoto úsilí. Vlády nejen evropských států budou muset znovu a pečlivě zvážit věrohodnost slov a činů nynější československé vlády.

Vyzýváme evropskou veřejnosti představitele zemí zastoupených na vídeňské konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, aby nedopustili další zastrašování demokraticky smýšlejících občanů v naší zemi a současně svým protestem zabránili trestnímu stíhání a věznění příslušníků všech občanských iniciativ.

Žádáme okamžité propuštění zatčených a zadržených občanů!

Jsme přesvědčeni o svém právu i objektivní společenské nutnosti rozvíjet a naplňovat demokratické humanitní ideály a myšlenky prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka, na něž navazuje i manifest Demokracii pro všechny.

Signatáři manifestu Hnutí za občanskou svobodu Rudolf Battěk2R. Battěk provolání vlastnoručně signoval., Ladislav Lis

Zdroj:

ÚSD, Sb. HOS, RB - xerografická kopie strojopisu, 1 s.

1.Text provolání byl publikován v Alternativě, č. I, prosinec 1988, s. 4-5. Dochoval se i počítačový výtisk textu provolání, který se od textu přetištěného v edici i textu uveřejněného v Alternativě liší jiným členěním odstavců a předsunutím úvodní věty v tomto znění: »Po dlouhých letech zrušení byl 28. říjen opět uznán státním svátkem.« - viz: ÚSD, Sb. HOS, Sch - počítačový výtisk, 1 s.
2.R. Battěk provolání vlastnoručně signoval.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
AutorBATTĚK, Rudolf
LIS, Ladislav
Den28
Měsíc10
Rok1988
PředmětHnutí za občanskou svobodu
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojHnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Sborník dokumentů. Růžena Hlušičková a Blanka Císařovská (ed.), Praha: ÚSD AV ČR/Maxdorf 1994, s. 36–37