Provolání Prozatímního koordinačního výboru Hnutí za občanskou svobodu nazvané „Výzva Jana Palacha“

1989, 10. ledna, Praha – Provolání Prozatímního koordinačního výboru Hnutí za občanskou svobodu nazvané „Výzva Jana Palacha“ k dvacátému výročí jeho obětí.

Před dvaceti lety se na Václavském náměstí upálil student Jan Palach. Nebyla to sebevražda, bylo to sebeobětování. Byl to pokus ještě v hodině dvanácté vyburcovat spoluobčany a především pokus čelit poraženectví a zradě, kterým stále více propadlo vedení státu. Jana Palach nám nechtěl svým činem říci: jděte a upalujte se, nýbrž: jděte a braňte se. Braňte se třeba v nesnadném a ústupovém zápase, svou lidskou důstojnost a svobodu.

Tehdy mu Češi a Slováci porozuměli. Na krátkou chvíli se stali opět odhodlaným společenstvím jako v srpnu 1968. Vedení státu však Palachově oběti porozumět nechtělo a již několik měsíců po jeho smrti dovršilo svou zradu. A leckdo z těch, kdo si při pohřbu Jana Palacha sami pro sebe slíbili, že už nebudou ohýbat hřbet, že už si nedají vnutit vládní lži, odvolával svá lepší předsevzetí.

Čin Jana Palacha – a po něm Jana Zajíce – byl ovšem pro nás všechny bolestný a tragický. Navíc se v té době zdálo, že oběť dvou mladých mužů byla marná. Dnes však, kdy naše společnost postupně nachází sama sebe, jak o tom neklamně svědčí řada veřejných hromadných vystoupení v loňském roce, již víme, že tomu tak nebylo. Toto procitnutí by totiž nebylo možné, kdyby mnozí Češi a Slováci, známí i neznámí, nezůstali věrni slibu a po celých dvacet let nežili a nepracovali v duchu Palachovy výzvy ke svobodě.

Za svobodu se platí. Životem za ni zaplatili nejen Jan Palach a Jan Zajíc, ale i Jan Patočka a Pavel Wonka. Platili a platí za ni všichni, kdo i za cenu věznění a diskriminace veřejně usilovali a usilují o mravní a společenskou obrodu.

Výzva Jana Palacha nás oslovuje přes vzdálenost času. Oslovuje všechny vrstvy a skupiny lidí bez ohledu na profesi a věk. Oslovuje však zejména mladou generaci, dělnickou mládež, studenty a vysokoškoláky. Mladé na všech vysokých školách, mezi něž Jan Palach patřil, jeho výzva mravně i společensky zavazuje dodnes.

A znovu připomínáme, že Jan Palach nám neříká: jděte a umírejte. Nýbrž jděte a usilujte o vlastní podíl na utváření svého i národního života v duchu poznané i žité pravdy. Pokuste se vrátit našemu pospolitému osudu smysl svou odvahou k činu. Jděte s obnovenou nadějí, že se k vám vláda vašich věcí navrátí.

Jděte – neboť nadchází vaše chvíle.

Za Prozatímní koordinační výbor Hnutí za občanskou svobodu:
Rudolf Battěk, Václav Benda, Ján Čarnogurský, Tomáš Hradílek, Ladislav Lis, Jaroslav Šabata

Zdroj:

ÚSD, Sb. HOS RB - xerografická kopie strojopisu, 1 s.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
AutorBATTĚK, Rudolf
BENDA, Václav
ČARNOGURSKÝ, Ján
HRADÍLEK, Tomáš
LIS, Ladislav
ŠABATA, Jaroslav
Den10
Měsíc1
Rok1989
PředmětHnutí za občanskou svobodu
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojHnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Sborník dokumentů. Růžena Hlušičková a Blanka Císařovská (ed.), Praha: ÚSD AV ČR/Maxdorf 1994, s. 82–83