Probuzená společnost

1989, [duben]1Článek není datován, časové určení je dáno vydáním druhého čísla Zpravodaji HOS., Praha – Článek Rudolfa Battěka nazvaný „Probuzená společnost“ s konkrétními příklady činnosti občanských nezávislých iniciativ.

Občanské sebevědomí a odvaha k jednání dosáhly za uplynulý půlrok, počínaje 21. srpnem 1988, nebývalého rozmachu. ¨do věcí společného zájmu, do záležitostí obce, začaly zasahovat nové další skupiny a jednotlivci. To, co dosud patřilo do „kompetence“ jen několika set „statečných“, se stává dnes věcí tisíců řadových, ale i společensky významně postavených občanů. Svědčí o tom nejen rozsáhlé podpisové akce pracovníků kultury a vědy, ale i mnoho spontánně vznikajících rezolucí, dopisů a petic. Všechny dokreslují stav zjitřeného politického vědomí lidí, z nichž jednoznačně zaznívá: už nejsme a nemůžeme zůstávat neteční a nebudeme stát stranou. Neuvěřitelná příliv násilí a zloby, lží a pomluv udělal z indiferentních konzumních spoluobčanů zaujaté účastníky celonárodního hnutí za faktickou obnovu demokratického společenství svobodných lidí.

Posuďte sami: Sedmnáct občanů České Skalice, Náchodu a Dobrušky se svými podpisy s plnými adresami připojilo k prohlášení nezávislého setkání občanů ke Dni lidských práv z 10. prosince 1988.

Třicet jedna občanů z K. Varů, Plzně, Chodova, Stříbra a Chebu podepsalo dopis signatářům Kulturní iniciativy. Píší: Jsme velice dojatí vaší občanskou statečností a sdílímevaše znepokojení nad současným stavem společnosti. V této době, která je rozhraním nové etapy našeho vývoje, můžeme být pouze na stranětéto země, kterou milujeme a které říkáme VLAST. Za mnohé z těch, kteří jsou vám vděčni, se podepisují občané nezávislých iniciativ ze západních Čech.2O další aktivitě občanů a příznivců nezávislých iniciativ v Západočeském kraji informovala 25. 4. 1989 rozhlasová stanice Svobodná Evropa: V sobotu 22. 4. se uskutečnilo fórum aktivistů a příznivců nezávislých iniciativ z různých míst Západočeského kraje, kterého se zúčastnili též zástupci z Prahy. Byl dohodnut program konkrétní činnosti, směřující k demokratzaci společnosti, např. obrana nespravedlivě stíhaných osob, rozšiřování veřejně informovanosti a jiné. Setkání se zúčastnilo asi 40 osob. Za účastníky Jiří Šašek Plzeň, Richard Krause KarloyVary. Zdroj ÚSD, Sb. HOS, RFE, politický blok, 25. 4. 1989, s. 14 - xerografická kopie strojopisu.  

Mám před sebou 10 podpisových archů, na nichž lidé připojili svůj podpis ke krátkému textu: „Charta 77, Hnutí za občanskou svobodu a nezávislí občané: Žádáme propuštění všech politických vězňů a všech zadržených.“ Tato podpisová akce začala ještě v průběhu spontánního a nikým neorganizovaného setkání na Václavském náměstí dne 19. ledna 1989. Na deseti listech se podepsalo 355 občanů.

Pozoruhodnou politickou iniciativu projevili občané, kteří se podepsali pod tento požadavek: „Žádáme mluvčí Charty 77 a výbory nezávislých iniciativ, aby v jednáních s mocenskými orgány zastupovali zájmy čs. občanů.“

K tomu připojili následující text:

V současné době se situace vyvinula tak, že je třeba vyjádřit podporu nezávislým iniciativám, např. Hnutí za občanskou svobodu, které3V textu je nesprávně uvedeno "kteří" své adresy dali k dispozici.“

Tuto iniciativu, která pokračuje, podepsalo dosud 99 občanů.

Dvaačtyřicet dělníků státního podniku Metrostav zaslalo předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi dne 20. února 1989 dopis tohoto znění:

Pane předsedo vlády!

My, skupina pracovníků státního podniku Metrostav, využívajíce svého petičního práva zaručeného nám ústavou, vyjadřujeme svůj nesouhlas s brutálním postupem policie proti pokojnému shromáždění občanů na Václavském náměstí, konaném v lednu tohoto roku k uctění památky Jana Palacha, a zároveň, sdílejíce mínění široké veřejnosti, vyslovujeme své rozhořčení nad uvězněním Václava Havla i všech ostatních, zadržených spolu s ním za účast na tomto shromáždění.

Jméno Václava Havla je v našem povědomí spjato s bojem za lidská i občanská práva, jeichž absenci v našem národě tak zjevně pociťujeme.

Demoralizace společnosti, kritický stav národního hospodářství a ohrožení na poli ekologickém, dosáhly již takových rozměrů, že obava o přežití našeho národa nám ukládá povinnost se těchto práv domáhat.

Žádáme proto odpovědná místa ve státě, aby skoncovala s letitým nic neřešícím monologem a nastoupila cestu tak potřebného dialogu.

Nebude-li tato cesta nastoupena dnes, může již zítra nastat nebezpečí z prodlení.

Za slíbené zahájení takového dialogu považujeme propuštění Václav Havla a všechnespravedlivě vězněných!

V Praze dne 20. 2: 1989

Takovýchto otevřených kritických projevů vůči chování vládnoucí moci budeme svědky tak dlouho, dokud nebudou obnoveny a respektovány základní principy politické demokracie; pouze v demokratickém společenství se stanou lidská a občanská práva věcí nás všech , věcí svobodného života lidí.

Společnost se probouzí ze stalinistické agónie, jen její dědicové nechápou, že vše, co brání renesanci plnoprávného a rovnoprávného občanství je odsouzeno k zániku. Projevy společenského sebevědomí naznačují směr vskutku nového myšlení nových lidí. Nastoupili jsme cestou od diktatury k demokracii, jedinou možnou cestu k budoucí Evropě svobodných národů.

Zdroj:

Zpravodaj HOS, č. 2, duben 1989, s. 1-2.

1.Článek není datován, časové určení je dáno vydáním druhého čísla Zpravodaji HOS.
2.O další aktivitě občanů a příznivců nezávislých iniciativ v Západočeském kraji informovala 25. 4. 1989 rozhlasová stanice Svobodná Evropa: V sobotu 22. 4. se uskutečnilo fórum aktivistů a příznivců nezávislých iniciativ z různých míst Západočeského kraje, kterého se zúčastnili též zástupci z Prahy. Byl dohodnut program konkrétní činnosti, směřující k demokratzaci společnosti, např. obrana nespravedlivě stíhaných osob, rozšiřování veřejně informovanosti a jiné. Setkání se zúčastnilo asi 40 osob. Za účastníky Jiří Šašek Plzeň, Richard Krause KarloyVary. Zdroj ÚSD, Sb. HOS, RFE, politický blok, 25. 4. 1989, s. 14 - xerografická kopie strojopisu.  
3.V textu je nesprávně uvedeno "kteří"

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
Den2
Měsíc4
Rok1989
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojHnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Sborník dokumentů. Růžena Hlušičková a Blanka Císařovská (ed.), Praha: ÚSD AV ČR/Maxdorf 1994, s. 113–115