Společné prohlášení HOS a Demokratické iniciativy a Sdružení T. G. Masaryka k 21. srpna

1989 srpen, Praha – Společné prohlášení Hnutí za občanskou svobodu. Demokratické iniciativ a Sdružení T. G. Masaryka k 21. srpnu s výzvou k vyjádření občanského protestu u příležitosti výročí srpnové intervence v roce 1968.1V osobním archivu P. Naumanna se dochoval nedatovaný strojopisný koncept (návrh) textu Prohlášení s velkým množstvím rukopisných úprav a vsuvek s uvedením následujících nezávislých iniciativ, jejichž připojení se k Prohlášení bylo uvažováno: Charta 77, Demokraticky iniciativa, Nezávislé mírové sdružení, Klub Johna Lennona, Sdružení T. G. Masaryka, Hnutí za občanskou svobodu, Obroda, České děti, Společnost přátel USA a Čs. helsinský výbor – viz ÚSD, Sb. HOS, PN – xerografická kopie strojopisného konceptu, 2 s. Text prohlášení podepsaný pouze signatáři HOS, DI a Sdružení TGM vysílala stanice Svobodná Evropa – viz ÚSD, Sb. HOS RFE, politciký blok, 10. 8. 1989, s. 6-7 - xerografická kopie strojopisu. O prohlášení informovala rovněž Východoevropská informační agentura – viz ÚSD, Sb OS, VIA Praha, CS 049189, 10 8. 1989, š. 20 - xerografická kopie strojopis, 1 s. Dokument byl publikován in: Čas. Demokratické iniciativy 1989-1990, Sborník dokumentů, Praha 1993, dok. Č. 96, s. 161-162.

Prohlášení k 21. srpnu

Nadchází výročí 21. srpna 1968, kdy naše vlast byla okupována cizími vojsky. Vojenský zásah přerušil pokojný proces společenských změn, které v souladu s vůlí naprosté většiny obyvatel směřovaly k větší občanské a duchovní svobodě i k obnovení životaschopnosti národního hospodářství. Znovu byl posílen autoritativní systém, který způsobil všestranný úpadek naší společnosti.

Netvrdíme, že se v posledních  dvaceti letech život zastavil. Avšak navzdory lidem, kteří neztratili svou profesionální a morální odpovědnost, došly věci tak daleko, že se naše továrny a dílny změnily v technická muzea, lesy chřadnou a lidský věk se krátí. Už léta žijeme z podstaty, na úkor příštích pokolení. Mocenské špičce se bez jakékoli společenské kontroly ovšem vládne snadno. Vládnout snadno však neznamená vládnout dobře.

Každému, kdo není zcela lhostejný k osudu své země, musí být jasné tři věci: Tento stav je přímým důsledkem nedemokratického způsobu vlády a správy, jenž byl u nás zaveden po srpnové invazi. Proto je nutné způsob vládnutí zásadně změnit.

Ztrátou základních občanských práv a svobod byla společnost ochromena duchovně i hospodářsky. Proto je uskutečnění těchto práv a svobod nezbytné.

Nápravu neutěšeného stavu nelze ponechat na volném uvážení osob, které nás do tak těžké situace zavedly. Proto je nutný celospolečenský rozhovor o situaci, v níž  jsme se ocitli, a o cestách, jak ji překonat.

O takový dialog nezávislé občanské skupiny usilují. A právě takového otevřeného a věcného rozhovoru se lidé se špatným svědomím a špatnými výsledky své řídící činnosti panicky obávají. Proto si vymýšlejí historky o „demokratické kontrarevoluci“, o zakládání požárů a o dalších diverzních akcích.

Tváří v tvář  těmto pomluvám a ostouzením opakujeme své zásadní stanovisko: Jsme pro nenásilnou, pokojnou cestu k demokratické společnosti. Jsme odpůrci nenávistných štvaní a revanší. Výzva k dialogu, to je podaná ruka všem, kteří neztratili pocit odpovědnosti k osudu své země.

Nadchází 21. výročí srpnových událostí. Členové a stoupenci nezávislých iniciativ vyjádří svůj postoj způsobem, který je v souladu s Ústavou ČSSR i s dalšími zákony a předpisy: budou se v pondělí 21. srpna procházet v centru Prahy na pěší zóně  a také v ostatních městech tak, aby nebyla narušena doprava a veřejný pořádek. Náš hodinový občanský projev zahájíme v 17:00 hodin dvěma minutami ticha. Stoupenci a příslušníci nezávislých iniciativ již mnohokrát vyjádřili své postoje klidným nekonfrontačním způsobem a nepochybně to učiní i tentokrát. Je třeba, aby si státní orgány uvědomily svou odpovědnost a tento důstojný občanský projev nenarušovaly.

Prožíváme chvíle společenského procitání. Stále noví a noví přívrženci se hlásí k myšlenkám demokracie, jejíž uskutečňování je zmnoženo srpnovým vojenským zásahem. Náš občanský protest bude proto zejména přihlášením se k myšlenkám lidských práv, demokracie, hospodářského rozkvětu a sociální spravedlnosti.

Hnutí za občanskou svobodu
Rudolf Battěk, Václav Benda, Ján Čarnogurský, Tomáš Hradílek, Jindra Konečný, Ladislav Lis, Jaroslav Šabata, Jan Štern – členové Prozatímního koordinačního výboru

Demokratická iniciativa
Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, Karel Štindl, Martin Litomiský, Ilja Storoženko, Eva Štolbová – členové ustavujícího výboru

Sdružení T. G. Masaryka
František Podaný – předseda

Zdroj:

Zpravodaj HOS, č. 6, srpen 1989, s.1-2 (celé číslo).

Data: download (application/pdf, 192.5 kB)

1.V osobním archivu P. Naumanna se dochoval nedatovaný strojopisný koncept (návrh) textu Prohlášení s velkým množstvím rukopisných úprav a vsuvek s uvedením následujících nezávislých iniciativ, jejichž připojení se k Prohlášení bylo uvažováno: Charta 77, Demokraticky iniciativa, Nezávislé mírové sdružení, Klub Johna Lennona, Sdružení T. G. Masaryka, Hnutí za občanskou svobodu, Obroda, České děti, Společnost přátel USA a Čs. helsinský výbor – viz ÚSD, Sb. HOS, PN – xerografická kopie strojopisného konceptu, 2 s. Text prohlášení podepsaný pouze signatáři HOS, DI a Sdružení TGM vysílala stanice Svobodná Evropa – viz ÚSD, Sb. HOS RFE, politciký blok, 10. 8. 1989, s. 6-7 - xerografická kopie strojopisu. O prohlášení informovala rovněž Východoevropská informační agentura – viz ÚSD, Sb OS, VIA Praha, CS 049189, 10 8. 1989, š. 20 - xerografická kopie strojopis, 1 s. Dokument byl publikován in: Čas. Demokratické iniciativy 1989-1990, Sborník dokumentů, Praha 1993, dok. Č. 96, s. 161-162.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
SignatářBATTĚK, Rudolf
BENDA, Václav
ČARNOGURSKÝ, Ján
HRADÍLEK, Tomáš
KONEČNÝ, Jindra
LIS, Ladislav
ŠABATA, Jaroslav
ŠTERN, Jan
MANDLER, Emanuel
DOLEŽAL, Bohumil
ŠTINDL, Karel
LITOMISKÝ, Martin
STOROŽENKO, Ilja
ŠTOLBOVÁ, Eva
PODANÝ, František
Den9
Měsíc8
Rok1989
PředmětHnutí za občanskou svobodu
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojHnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Sborník dokumentů. Růžena Hlušičková a Blanka Císařovská (ed.), Praha: ÚSD AV ČR/Maxdorf 1994, s. 164–165