Svědectví Pavla Tigrida

Jiří Lederer

Sborník z konference katolické laické organizace Opus Bonum, jež se konala v říjnu 1981 v bavorském Frankenu.

Opus bonum | München | 1982
Stran 174 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

První krok Svědecví (28. října 1956)
Rozhovor s Pavlem Tigridem

Studie a úvahy
Jiří Kovtun: Politický spisovatel Pavel Tigrid
Karel Kaplan: Československo poloviny 50. let
Antonín Kratochvíl: Postavení Svědectví v poúnorové literatuře a žurnalistice v exilu
Jan Vladislav: Svědectví a literatura
Vilém Prečan: Svědectví a Českoslovenko do roku 1968; Dotazník ankety Svědectví a Československo do roku 1968
Karel Jezdinský: Svědectví a pražský režim
Milan Schulz: My tady a oni tam
Karel Skalický: Kázání na sympoziu
Jiří Lederer: Slovo o Svědectví i o nás

Hlasy z frankenské diskuse
O nás a o Svědectví (Povolný, Skalický, Belluš, Vladislav, Smrček, Kaplan, Tigrid, Silnický)
O redakci a Tigridových (Měšťan, Prečan, Smrček)
O tom, co dál (Měšťan, Tomský, Volný, Hejl, Medek, Janýr, Schulz, Kratochvíl, Prečan)

Dopisy do Frankenu
-ŘÁN (Československo)
Ivo D. Ducháček (USA)
Adolf Müller (NSR)
Jiří Pelikán (Itálie)
Ivan Sviták (USA)

Veršem i prózou
Ivan Sviták: Stručné poučení pro čtenáře Svědectví; Dialektika svobody
Josef Škvorecký: Svědectví v mém životě
František Listopad: Doma budu