Rozlúčka so známym politológom: Posledný odkaz od Kusého

Nový čas 20. 2. 2019, 03:30 

S Miroslavom Kusým († 87), známym politológom a bývalým rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, sa príbuzní a známi rozlúčili v utorok popoludní v bratislavskom krematóriu v Záhorskej Bystrici.

Ešte pred tým mu vzdala hold akademická obec v aule Univerzity Komenského. Bývalému komunistickému disidentovi a jednému z aktérov novembra ´89 počas slnečného februárového popoludnia prišli dať posledné zbohom desiatky ľudí. Okrem manželky Jolany, dcér Alexandry a Dagmar či vnuka Sebastiana nechýbali ani známi politici.Ako prvý rečník počas smútočného obradu vystúpil priateľ Miroslava Kusého a zakladajúci člen VPN Ladislav Snopko.

„Tento muž napriek svojmu krehkému srdcu a súcitnej duši patril k najtvrdším bojovníkom za ľudské práva a spravodlivosť v našej krajine.Jeho pevná viera vychádzala z presvedčenia, že nie moc, už vôbec nie tá politická, ale občianska statočnosť tvorí základ spravodlivej spoločnosti,“ opísal Kusého životnú filozofiu Snopko. Kondolovať rodine prišla aj bývalá premiérka Iveta Radičová.

„Pán profesor vždy prízvukoval, že slušnosť je nevyhnutná, len nevychovaný je neslušný. Ale to nestačí. Na to, aby sme mohli žiť dôstojne, musíme byť veľmi výrazne občiansky aktívni a angažovaní a nesmieme mlčať,“ dodala Radičová.