Adam Michnik: Budem si ho pamätať ako disidenta a kriminálnika

Denník N 14. februára 2019 17:20

Miro Kusý, slovenský priateľ Poľska a mnohých Poliakov, nám všetkým imponoval skvelou erudíciou, veľkou empatiou a duchom tolerancie. Jeho eseje o slovensko-českých a slovensko-maďarských vzťahoch inšpirovali k mysleniu v kategóriách súčasnej demokracie.

Bol vynikajúcim občanom tábora demokracie v celej strednej a východnej Európe a bol v tom dôsledný – od roku 1968 do posledných dní svojho života. Veľkú úctu vzbudzovali jeho názory formulované s rozvahou a pripravenosťou na dialóg s inak zmýšľajúcimi. Nebol len významným Slovákom, ale aj vynikajúcim európskym demokratom.

Spomínam si na naše stretnutia ešte z dôb, keď sme obaja boli kriminálnymi živlami a takého Mira – disidenta a kriminálnika – si budem pamätať navždy. Lúčim sa s priateľom a s veľkou postavou našej doby.

Adam Michnik, šéfredaktor Gazety Wyborcza