Oficiální periodika (1948-1989)

Student

4. ročník týdeníku Student, 34 čísel, jež vyšla od ledna do 21. srpna 1968, a pět zvláštních vydání z prvních sedmi dnů okupace, jimiž redakce ukončila vydávání časopisu.

Digitalizované periodikum na webu ČSDS.

Periodika na dalších serverech:

Rudé právo

Kompletní čísla deníku z let 1950-1989. Noviny byly ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany Československa a hrály důležitou roli v propagandě režimu.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro českou literaturu (ÚČL AV ČR).

Literární listy

Týdeník Svazu čs. spisovatelů vycházející od března do srpna 1968. Reagoval na uvolňující se politické ovzduší pražského jara.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro českou literaturu (ÚČL AV ČR).

Literární noviny (I)

Nakladatelský časopis vycházející v letech 1927-1941 a 1946-1951. V posledních dvou ročnících se zrcadlí dobový příklon k propagandistickému pojetí literatury a umění.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro českou literaturu (ÚČL AV ČR).

Literární noviny (II)

Týdeník Svazu československých spisovatelů, který vznikl po reorganizaci kulturního tisku na počátku 50. let. Vyházel v letech 1952-1967.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro českou literaturu (ÚČL AV ČR).

Literární noviny (III)

Týdeník vydávaný Čs. ústředím knižní kultury poté, kdy byly Literární noviny (II) rozhodnutím ÚV KSČ z 26. 9. 1967 odňaty Svazu čs. spisovatelů a převedeny pod řízení ministerstva kultury a informací.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro českou literaturu (ÚČL AV ČR).