Oficiální periodika (1948-1989)

Rudé právo

Kompletní čísla deníku z let 1950-1989. Noviny byly ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany Československa a hrály důležitou roli v propagandě režimu.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro českou literaturu AV ČR


Student

4. ročník týdeníku Student, 34 čísel, jež vyšla od ledna do 21. srpna 1968, a pět zvláštních vydání z prvních sedmi dnů okupace, jimiž redakce ukončila vydávání časopisu.

Digitalizované periodikum na webu ČSDS