Oficiální knižní produkce

IV. sjezd Svazu českoslovesnkých spisovatelů

Praha 27.–29. června 1967
Protokolární zápis IV. sjezdu čs. spisovatelů. > více

Sborník dokumentů k činnosti Informačního byra

1947–1956
Karel Vaš
Výběr z dokumentů k činnosti Kominformy, z korespondence mezi stranicko-státním vedením SSSR a stranicko-státním vedením Jugoslávie v roce 1948 a z prohlášení ÚV Komunistické strany Jugoslávie. > více

Sedm pražských dnů

21.-27. srpen 1968: dokumentace
více

Zasedání devíti komunistických stran

O založení informační kanceláře komunistických stran v Bělehradě
Sborník projevů a usnesení z ustavující porady Informačního byra komunistických a dělnických stran, jež se uskutečnila 22.–27. září 1947 ve Szklarské Porebě.  > více