Porevoluční knižní produkce

Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá

Františku Janouchovi k narozeninám
Vilém Prečan, Květa Jechová, Miloslava Slavíčková (eds.)
K životnímu jubileu jaderného fyzika a zakladatele Nadace Charty 77 prof. Františka Janoucha připravilo ČSDS na jeho počest výběr z textů, jehož záměrem bylo vytvořit rozmanitou mozaiku o životě, aktivitách a myšlenkovém světě této osobnosti. K pestrosti výsledného obrazu přispěli též jubilantovi přátelé, kolegové a osobnosti z prostředí československého disentu. Křest sborníku se uskutečnil během narozeninové oslavy Františka Janoucha 22. září 2016 v Knihovně Václava Havla. > více

České a slovenské knihy v exilu

Bibliografie 1948–1989
Ludmila Šeflová
Jedinečné bibliografické dílo zaplňuje mezeru v evidenci výkonů českého a slovenského exilu a vytváří předpoklady k zhodnocení jeho duchovního díla. Aktuálně za sníženou cenu 250,- Kč > více

Československá cesta k demokracii. Chronologie událostí 1985–1989

SUK, Jiří, CUHRA, Jaroslav, KOUDELKA, František
více

Demokratická revoluce. Stav a výhledy světa. Jaro 1989

Výběr dokumentů konference Americké demokratické nadace, Washington, 1.-2. května 1989
JANIŠOVÁ, Milena (ed.)
Zkrácené české vydání protokolu z jednání konference The Democratic Revolution pořádané americkou Národní nadací na podporu demokracie 1. a 2. května 1989 ve Washingtonu. Knížka byla vytištěna v Scheinfeldu jako společná publikace obou institucí. > více

Deset pražských dnů: (17.-27. listopad 1989)

Dokumentace
OTÁHAL, Milan - SLÁDEK, Zdeněk
více

Dopisy příteli

Ladislav Hejdánek
Reedice samizdatového vydání původních 21 fiktivních dopisů, v nichž autor zachycuje duchovní atmosféru prvních měsíců Charty 77. Tento první ročník s volným pokračováním z let 1978–1980 je na našem webu dostupný též v přepisech. > více

H. Gordon Skilling - Život a dílo / Life and Work

HANÁKOVÁ, Jitka - PREČAN, Vilém
Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč > více

Charta 77: Dokumenty 1977–1989

Blanka Císařovská, Vilém Prečan (eds.)
Třísvazková vědecká edice pramenů Charta 77: Dokumenty 1977-1989, první souborné vydání všech textů známých jako „dokumenty Charty 77“. Tištěná verze dostupná za sníženou cenu 300,- Kč > více

Charta 77 1977–1989

Od morální k demokratické revoluci
Vilém Prečan (ed.)
Sborník textů o Chartě 77 a dokumentů Charty 77, vydaný k prvnímu shromáždění signatářů Charty 77 18. března 1990 v Praze. Kniha byla vytištěna nákladem 80 tisíc výtisků v Bratislavě a dopravena do Prahy v rekordním čase deseti dnů od doručení sazby zhotovené v Scheinfeldu 5. března 1990. Tištěná verze za sníženou cenu 200,- Kč > více

Charta 77 očima současníků

Po dvaceti letech
Blanka Císařovská, Milan Drápala, Vilém Prečan, Jiří Vančura (eds.)
Dokumentární sborník sestavený ke dvacátému výročí vzniku Charty 77. > více

Jak jsme dělali Obsah

JUNGMANN, Milan
více

Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan

PREČAN, Vilém - SLAVÍČKOVÁ, Miloslava
více

Kočka, která nikdy nespí II

Jiřina Šiklová, Vilém Prečan (ed.)
Druhé, rozšířené vydání. Tato kniha vznikla z přání podat u příležitosti životního jubilea svědectví o životě a díle osobnosti, která se stala takřka veřejnou institucí české společnosti. Zaznamenává v mozaice výpovědi svědků jednoho života a několika písemných svědectví vzrušující životní příběh Jiřiny Šiklové a představuje jej jako pozoruhodnou součást živých současných dějin naší epochy. Další informace najdete u prvního vydání > více

LXXX

VANČURA, Jiří
Paměti historika Jiřího Vančury vydané vlastním nákladem k příležitosti 80. narozenin. > více

Prague-Washington-Prague

Reports from the United States Embassy in Czechoslovakia, November–December 1989
Edited by Vilém Prečan
In November 2004, a book of the dispatches sent from the American Embassy in Prague to the American diplomatic headquarters from the revolutionary days of 1989 was published under the name of “Prague – Washington – Prague”. Prof. Vilém Prečan prepared the Czech-English version for publishing from unique archive materials which the American State Department released for this purpose. The publication gives access to unique dispatches which the American Embassy in Prague sent to the State Department in the USA. The American ambassador at that time was Shirley Temple–Black. The dispatches were made available thanks to the American non-governmental National Security Archive, which received the telegrams upon the basis of the Freedom of Information Act. Of the two and a half thousand dispatches which were sent from Prague in the period of November and December 1989, the book includes the 132 dispatches which have the largest information potential. The book is available for perusal or purchase at the Václav Havel Library. > více

PRAHA-WASHINGTON-PRAHA

Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989
K vydání připravil Vilém Prečan
Kniha obsahuje výřez z depeší zasílaných v průběhu revolučních dnů roku 1989 americkým velvyslanectvím v Praze Ministerstvu zahraničí USA. Česko-anglickou verzi k vydání připravil prof. Vilém Prečan z unikátních archivních materiálů, které speciálně pro tento účel uvolnilo americké Ministerstvo zahraničních věcí. Publikace zpřístupňuje historicky jedinečné depeše, které odesílalo Americké velvyslanectví v Praze Ministerstvu zahraničí v USA. Americkou velvyslankyní byla v té době Shirley Temple - Black. Depeše byly zpřístupněny díky americké nevládní instituci National Security Archive (Národní bezpečnostní archív), která telegramy získala na základě zákona o právu na informace. Z dvou a půl tisíc depeší, které byly v období od listopadu do prosince 1989 odeslány z Prahy, je v knize zpracováno 132, které mají největší informační potenciál. > více

Proměny pražského jara 1968-1969

Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti
Jindřich Pecka, Vilém Prečan
více

Protázky a odvěty

Aneb sborník k autorovým 75. narozeninám a jeho následky
HAVEL, Ivan M. a kol.
více

Transdisciplinární gratulovník: k 60. narozeninám Ivana Havla

FIALA, Jiří, CHVATÍK, Ivan (eds.)
První první vydání v Praze roku 1998 sestávalo z jednoho ručně sestaveného a svázaného výtisku, který byl k narozeninám předán oslavenci, a dvou výtisků uložených v archivech editoru. Druhé první vydání vyšlo díky přispěním gratulanta Ludvíka Basse z dálné Australie opět v Praze, a to v roce 2000 u příležitosti desátého výročí oslavencem založeného Centra pro teoretická studia, v počtu 300 výtisků doplněných vlastnoručně podepsaným oslavencovým poděkováním. > více

Tři snídaně s François Mitterrandem

Trois petits déjeuners avec Francois Mitterrand
SRP, Karel (ed.)
více

Umíněnost jako osud

Jan Vladislav pětasedmdesátiletý
K vydání připravili František Kautman a Vilém Prečan ve spolupráci s Milanem Drápalou
více

Vedení KSČ o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 — října 1989

Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky
KOUDELKA, František - NOSKOVÁ, Alena - PREČAN, Vilém
více

Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia

Pocta Vojtovi Čelkovi
Ivan Guba, Michal Macháček, Marek Syrný (eds.)
K příležitosti 70. narozenin slovenského historika, publicisty a výrazné postavy česko-slovenské kulturní vzájemnosti PhDr. Vojtecha Čelka sestavili a uspořádali blízcí kolegové a přátelé jubilejní sborník, který zahrnuje kolekci blahopřejných vzpomínek a reflexí, životopisný rozhovor s jubilantem a soubor třinácti odborných autorských příspěvků předních českých a slovenských historiků starší i mladší generace. > více

V kradeném čase

Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993
PREČAN, Viém a DRÁPALA, Milan, ed
více

Vyjádření úcty a vděčnosti I

Sborník o protikomunistickém odboji
Pavel Žáček a kol.
více

Vyjádření úcty a vděčnosti II

2. sborník o protikomunistickém odboji
Pavel Žáček a kol.
více

Z deníku kontrarevolucionáře

Pavel Kohout
Kapitola z memoárománu Pavla Kohouta o průběhu IV. sjezdu čs. spisovatelů. > více

„Všechno jste prohráli!“

(Co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967)
Karel Kaplan
Historická studie Karla Kaplana o střetu čs. spisovatelů s konzervativními špičkami KSČ, který vyvrcholil v červnu 1967 na sjezdu čs. spisovatelů. > více