Vedení KSČ o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 - října 1989

Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky
KOUDELKA, František - NOSKOVÁ, Alena - PREČAN, Vilém

ČSDS, o.p.s; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR | Praha | 1999
Stran 61 | Vazba brož. | ISBN 80-85270-94-3

Obsah  | PDF

Obsah

Úvod ...................................................................... 5

Dokumenty.............................................................. 7

Seznam publikovaných dokumentů ............................. 59


Seznam publikovaných dokumentů

  • 1986, 1. ledna, Praha. - Část zprávy ministra vnitra Vratislava Vajnara Zhodnocení úkolů SNB, PS a vojsk MV po XVI. sjezdu KSČ. Cíle a hlavní úkoly služební činnosti SNB, PS a vojsk MV po XVII. sjezdu KSČ v letech 1986-1990, předložené předsednictvu ÚV KSČ. (s. 9)
  • 1987, 30. června, Praha. - Část zprávy ministra vnitra V. Vajnara Zhodnocení plnění hlavních úkolů SNB, PS a vojsk MV v roce 1986, předložené předsednictvu ÚV KSČ. (s. 12)
  • 1988, 25. ledna, Praha. - Část Zprávy o bezpečnostní situaci v ČSSR, cíle a hlavní úkoly služební činnosti SNB, PS a vojsk MV, předložené ministrem vnitra V. Vajnarem předsednictvu ÚV KSČ. (s. 14) 
  • 1988, 6. května, Praha. - Dopis sekretariátu ÚV KSČ nižším stranickým složkám o „aktivizaci sil vnitřního a vnějšího protivníka". (s. 19) 
  • 1989, 1. února Praha. - Dálnopis tajemníka ÚV KSČ Karla Hoffmanna nižším stranickým složkám s informacemi o aktivitách nezávislých občanských iniciativ. (s. 26)  
  • 1989, 6. února, Praha. - Dálnopis předsednictva ÚV KSČ nižším stranickým složkám o opatřeních proti aktivitám nezávislých občanských iniciativ. (s. 31) 
  • 1989, 5. května, Praha. - Informace sekretariátu ÚV KSČ o aktivitách ,,vnitřních a vnějších nepřátel" určená nižším stranickým složkám, kandidátům ÚV KSČ a dalším stranickým a státním funkcionářům. (s. 38)
  • 1989, 7. července, Praha. - Rozbor petice Několik vět vypracovaný oddělením propagandy ÚV KSČ a odeslaný s průvodním dopisem tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka vybranému okruhu stranických grémií. (s. 42)
  • 1989, 18. října, Praha. - Dálnopis generálního tajemníka ÚV KSČM. Jakeše odeslaný vedoucím tajemníkům krajských (městských), okresních (obvodních) výborů KSČ a KSS o vnitropolitické situaci v zemi a aktivitách „vnitřního protivníka". (s. 54)
  • 1989, 29. října, Praha. - Vnitrostranická informace č. 84 o situaci v krajích ve dnech 27.-29. října 1989. (s. 56)