Rozhodnutí odboru vnitřních věcí Obvodního národního výboru, 21. 10. 1988

1988, 21. říjen, Praha. - Rozhodnutí odboru vnitřních věcí Obvodního národního Výboru v Praze 1 zaslané E. Mandlerovi, jímž nepovoluje konání manifestace k výročí vzniku Československa pořádané nezávislými iniciativami.


Rozhodnutí 

Odbor vnitřních věcí Obvodního národního výboru v Praze I posoudil oznámení Stanislava Devátého o manifestaci k výročí vzniku Československa, která se má konat dne 28. 10. 1988 v 15.00 hod. v Praze 1, na Václavském náměstí a rozhodl dne 21. 10. 1988 takto:

Konání manifestace k výročí vzniku Československa dne 28. 10. 1988 se ve smyslu ust. § 1 písm. b) zák. č. 126 Sb. zakazuje. Podle ust. § 55 odst. 2 zák. č.71/1977 Sb. se případnému odvolání odnímá odkladný účinek.

Výkon shromažďovacího práva zaručený československým právním řádem je podle ust. § 6 zák. č.68/1961 Sb. přípustný za podmínky, že shromáždění neohrozí veřejný pokoj a řád. Vzhledem k tomu, že svolavatelé nejsou sdruženi v žádné dobrovolné organizaci ani spolku ve smyslu zák. č.68/1951 Sb., nemohou jako soukromé osoby zajistit zachování veřejného pořádku v době konání manifestace podle ust. § 7 uvedeného zákona.(...)

Současně se poukazuje na nově platnou vyhlášku NVP o doplnění zásad ochrany památek v hl. m. Praze, která byla schválena 10. plenárním zasedáním NV hl. m. Prahy (usnesením č. I 0/6/P) dne 20. 10. 1988 s účinností ode dne  vyhlášení, v níž je právo pořádat veřejné shromáždění v Pražské památkové rezervaci z důvodů tam uvedených omezeno na orgány a organizace sdružené v Národní frontě při mimořádných a slavnostních příležitostech.....

Vedoucí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1

JUDr. Eva Baráková


Zdroj:

ÚSD, Sb. Dl, xeroxová kopie strojopisu, 1 s. 1Jde o xeroxovou kopii dodatečně pořízeného opisu originálu rozhodnutí. Na kopii není ani označení úřadu (ONV), ani jeho razítko, chybí rovněž vlastnoruční podpis.


1.Jde o xeroxovou kopii dodatečně pořízeného opisu originálu rozhodnutí. Na kopii není ani označení úřadu (ONV), ani jeho razítko, chybí rovněž vlastnoruční podpis.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
Den21
Měsíc10
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojČas Demokratické iniciativy 1987–1990: sborník dokumentů. Praha: Nadace Demokratické iniciativy, 1993, s. 68-69.