Prohlášení Hnutí za občanskou svobodu k 70. výročí vzniku Československa s výzvou k nezávislé občanské manifestaci u příležitosti tohoto výročí.

1988, 23. říjen,1Datum 23. 10. 1988 je uvedeno pod prohlášením, jehož text publikovala Alternativa. Tento text byl použit k přetištění v edici. Datum 23. 10. 1988 uvádí rovněž Zpravodaj HOS, č. 1, únor 1989, s. 3, který o prohlášení informuje a přetiskuje část jeho obsahu. Editoři měli k dispozici i text prohlášení ve formě strojopisného konceptu, který R. Battěk označil jako definitivní znění a dále text ve formě počítačového výtisku pořízeného I. Medkem ve Vídni. Na obou těchto dokumentech je vyznačeno datum 21. 10.1988, oba dokumenty viz USD, Sb. HOS, RB, Sch – xerografická kopie strojopisu, 1 s., počítačový výtisk, 1 s. Dle sdělení R. Battěka bylo prohlášení s konečnou platností datováno 23. 10. 1988, dne 21. 10. 1988 byl jeho text pouze sdělen telefonicky I. Medkovi do Vídně. Obsahově se texty z 21. 10. 1988 neliší od konečné podoby dokumentu publikovaného v Alternativě, na jedinou stylistickou odchylku upozorňuje pozn. 3. Drobné odchylky, např. při členění odstavců, event. v členění vět, jsou pouze formální záležitostí.  Praha - Brno - Bratislava2Tyto tři místní údaje jsou uvedeny pod textem prohlášení.. – Prohlášení  Hnutí za občanskou svobodu k 70. výročí vzniku Československa s výzvou k nezávislé občanské manifestaci u příležitosti tohoto výročí.

Prohlášení

Oslavit výročí vzniku samostatného československého státu je právem občanů teto země; že to chtějí učinit důstojnou manifestací v místech spojených s jeho vznikem a připomínajících sedm desetiletí jeho trvaní je přirozené; za oprávněné rovněž považuji, že spontánní klidnou oslavu připravují občané sami, v souladu se zákonem a nikoli podle scénáře připraveného mocí, jak toho byli dosud vždy svědky.

K manifestaci dne 28. října 1988 v 15 hodin na Václavském náměstí pozvaly své stoupence a spoluobčany Charta 77 a další čtyři občanské iniciativy; chtějí si připomenout vznik Československé republiky před sedmdesáti lety a vyjádřit věrnost demokratickým a sociálním ideálům, které stály u její kolébky, a přihlásit se k občanským právům a svobodám, bez jejich rozvíjení a praktického uplatňování společnost upadá duchovně i materiálně.

Podepsaní signatáři Hnutí za občanskou svobodu, jež se dne 15. října 1988 ustavilo v Praze, Brně a Bratislavě, se v duchu svého manifestu Demokracii pro všechny k výzvě pěti občanských iniciativ připojují a plně ji podporují.

V sedmdesátileté historii naší republiky neznamenal každý 28. říjen důstojnou oslavu jejího zrodu. Jistě, 28. říjen 1918 byl radostným a nadšeným uvítáním samostatného státu rozjásanými občany. Avšak byl i 28. říjen 1939, kdy na ulicích Prahy došlo k napadání občanů, zatykání, kdy tekla česká krev. Je naším nejvnitřnějším přáním, aby se takové barbarství, brutalita a nenávist k svobodám lidu3V konceptu i počítačovém výtisku je namísto spojení »k svobodám lidu« uvedeno »k svobodnému lidu«. nikdy a v žádné podobě do našich obcí a měst nevrátily, aby se 28. říjen znovu stal skutečným svátkem všech občanů republiky. Naše setkaní v tento den v Praze, ale také Brně, na České ulici v 16 hodin i na jiných místech země, bude proto důležitou zkouškou politické kultury jak pro jeho účastníky, tak pro orgány statní moci, zkouškou, kterou bude pozorně sledovat naše i zahraniční veřejnost.

Signatáři Hnutí za občanskou svobodu:

Rudolf Battěk, Karel Biňovec, Ján Čarnogurský, Václav Havel, Tomas Hradílek, Jana Hradílková, Jiří Kantůrek, Ladislav Lis, Anna Marvanová, Pavel Nauman, Jaroslav Šabata, Jan Štern, Jáchym Topol, Saša Vondra4Pod textem konceptu i na počítačovém výtisku nejsou jména signatářů seřazena abecedně. Jméno J. Šterna je na konceptu přeškrtnuté a na počítačovém výtisku chybí.

Zdroj:

Alternativa, č. 1, prosinec 1988, s. 3.

1.Datum 23. 10. 1988 je uvedeno pod prohlášením, jehož text publikovala Alternativa. Tento text byl použit k přetištění v edici. Datum 23. 10. 1988 uvádí rovněž Zpravodaj HOS, č. 1, únor 1989, s. 3, který o prohlášení informuje a přetiskuje část jeho obsahu. Editoři měli k dispozici i text prohlášení ve formě strojopisného konceptu, který R. Battěk označil jako definitivní znění a dále text ve formě počítačového výtisku pořízeného I. Medkem ve Vídni. Na obou těchto dokumentech je vyznačeno datum 21. 10.1988, oba dokumenty viz USD, Sb. HOS, RB, Sch – xerografická kopie strojopisu, 1 s., počítačový výtisk, 1 s. Dle sdělení R. Battěka bylo prohlášení s konečnou platností datováno 23. 10. 1988, dne 21. 10. 1988 byl jeho text pouze sdělen telefonicky I. Medkovi do Vídně. Obsahově se texty z 21. 10. 1988 neliší od konečné podoby dokumentu publikovaného v Alternativě, na jedinou stylistickou odchylku upozorňuje pozn. 3. Drobné odchylky, např. při členění odstavců, event. v členění vět, jsou pouze formální záležitostí.
2.Tyto tři místní údaje jsou uvedeny pod textem prohlášení.
3.V konceptu i počítačovém výtisku je namísto spojení »k svobodám lidu« uvedeno »k svobodnému lidu«.
4.Pod textem konceptu i na počítačovém výtisku nejsou jména signatářů seřazena abecedně. Jméno J. Šterna je na konceptu přeškrtnuté a na počítačovém výtisku chybí.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
SignatářBATTĚK, Rudolf
BIŇOVEC, Karel
ČARNOGURSKÝ, Ján
HAVEL, Václav
HRADÍLEK, Tomáš
HRADÍLKOVÁ, Jana
KANTŮREK, Jiří
LIS, Ladislav
MARVANOVÁ, Anna
NAUMAN, Pavel
ŠABATA, Jaroslav
ŠTERN, Jan
TOPOL, Jáchym
VONDRA, Saša
Den23
Měsíc10
Rok1988
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojHlušičková, Růžena – Císařovská, Blanka (eds.): Hnutí za občanskou svobodu: Dokumenty. Praha: Maxdorf 1994, s. 34-35.