Rezoluce zaměstnanců Historického ústavu ČSAV, 28. 8. 1968

Text zprávy o přijaté na celoústavním shromáždění zaměstnanců Historického ústavu ČSAV, jež byla zaslána Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři předsednictva vlády, předsednictvu Národního shromáždění, sekretariátu Ústředního výboru KSČ a Čs. tiskové kanceláři, doplněný o stanovisko zaměstnanců Historického ústavu ČSAV k situaci ze dne 27. srpna 1968.

Historický ústav ČSAV v Praze přijal na celoústavním shromáždění dne 28. srpna 1968 dopoledne tuto rezoluci:

Své stanovisko k agresi pěti zemí proti Československu jsme kontinuálně vyjadřovali ve svých prohlášeních a výzvách od prvého dne okupace. Také včera po zveřejnění komuniké o moskevských jednáních a po projevech prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ jsme své stanovisko k situaci vyjádřili v prohlášení předaném legálnímu čs. rozhlasu, které je integrální součástí této rezoluce. Nadále odmítáme nadiktované a pod neslýchaným nátlakem přijaté podmínky a zejména cynické fráze moskevského komuniké. Stojíme bezvýhradně za linií nastoupenou v lednu 1968 a zejména za všemi usneseními mimořádného XIV. sjezdu KSČ, za usneseními a prohlášeními Ústředního výboru zvoleného na tomto sjezdu. Tak jako v uplynulých sedmi dnech, kdy jsme stejně jako všechen lid rozhodovali o svém postupu a o své činnosti samostatně a podle podmínek, ve kterých jsme žili, chceme si i nadále zachovat vlastní samostatné myšlení a iniciativu.

Není smíření s okupanty. Pro svobodný lid není života na kolenou.


Stanovisko k situaci ze dne 27. srpna 1968, v 19 hodin

Drazí spoluobčané!

Po vyslechnutí komuniké o moskevských jednáních, projevů prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ celé osazenstvo Historického ústavu ČSAV, které se k vám obracelo v uplynulých sedmi dnech jménem pražských historiků, prohlašuje:

Pro nás, pro náš národ, pro všechen československý lid není cesty zpět. Už v nezapomenutelném poselství jsme si slíbili, že z nastoupené cesty nesejdeme. Sedm dní, jež nelze nikdy vymazat z našich myslí, znásobilo naše odhodlání a nezlomné rozhodnutí jít vlastní cestou.

Nejcennější výsledek jednotného celonárodního boje a obrany proti okupaci je skutečnost, že lid této země vzal svůj osud do svých rukou. Tento suverénní lid, odhodlaný bránit svou svobodu a nezávislost, musí mít možnost vyslovit se k jakékoli dohodě, jež rozhoduje o jeho osudu možná na celou generaci, a musí být respektován každým, kdo chce mít jeho důvěru.

Stojíme bez výhrad za všemi usneseními XIV. mimořádného sjezdu KSČ a za Ústředním výborem zvoleným na tomto sjezdu. Bez uznání výsledků mimořádného XIV. sjezdu KSČ není jednoty strany. To cítíme my, kteří žijeme jako řadoví příslušníci národa mezi lidem, to musí vědět i politikové, kteří mluví jeho jménem a žádají o jeho důvěru.

Jsme pro klid a rozvahu. Nejsme avanturisté, nechceme nesmyslné oběti. Avšak historická zkušenost dávná i ještě čerstvá jednoznačně říká: Každý ústupek v zásadních otázkách při jednání s mocí je krokem na šikmou plochu, krokem na cestu, jejíž konec nelze dohlédnut. To, co se dnes může zdát nevyhnutelným aktem reálné politiky, ukáže se zítra jako počátek kapitulace.

Stojíme i nadále za pracovníky legálních čs. vysílačů, vyslovujeme obdiv jejich práci, pohotovosti a odvaze, solidarizujeme se s nimi a vyslovujeme jim důvěru.

Není smíření s okupanty. Pro svobodný lid není života na kolenou.


Text rezoluce ve formátu doc

Data: download (application/pdf, 2.4 MB)

Pole

NázevHodnota
ŘadaPražské jaro 1968
Den28
Měsíc8
Rok1968
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojArchiv Národního muzea, Sbírkový fond ČSDS, f. Černá kniha – Sedm pražských dnů.