Bibliografie Viléma Prečana za roky 2012–2018

Věra Břeňová,
9. ledna 2018

Doplňuje a navazuje na stejnojmennou bibliografii, vyd. v Praze, v  Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v r. 2013. Stav k 31. 1. 2018. V soupise chybějí četné glosy, dopisy redakci ad., které jsou publikovány v denním tisku.

1. Sborníky

 • Německý podzim 1989 v Praze : cesta východoněmeckých občanů za svobodou = Der deutsche Herbst 1989 in Prag : der Weg der DDR- Bürger in die Freiheit / k vyd. připr. Jitka Hanáková ; [fotografie Karel Cudlín ; úvodní studie a chronologie událostí Vilém Prečan] ; překlad textů z češtiny Peter Hrumos = Herausgegeben v. Jitka Hanáková ; [Fotografien Karel Cudlín ; einleitende Studie und Chronologie der Ereignisse Vilém Prečan]. Vyd. 1. Praha : Československé dokumentační středisko ; Frankfurt a. Main : Exil Verl., 2014. 91 s. : il., portréty, faksim. – Soub. německý text.
 • Kočka, která nikdy nespí II : Jiřině Šiklové k narozeninám = The cat who never sleeps II : to Jiřina Šiklová on her birthday / uspoř. Vilém Prečan. Praha : James H. Ottaway, Jr., 2015. 340 s. : 24 nečísl. s. obraz. příl. : il., faksim., portréty. – Část. překlad z angličtiny, němčiny, polštiny. – Soub. anglický text. – Výběr z textů Jiřiny Šiklové na s. 109–151.
 • Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá : Františku Janouchovi k narozeninám / uspoř. Vilém Prečan ve spolupr. s Květou Jechovou a Miloslavou Slavíčkovou. Praha : Československé dokumentační středisko, 2016. 252 stran : il. (převážně barevné), portréty, faksim. – Část. anglický text.
 • Co je samizdat a jaké jsou jeho hranice? / Jerzy Kandziora, Vilém Prečan, Jiří Gruntorád [et al.] ; připr. Eduard Burget, Michal Přibáň. In: Česká literatura. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 917–952.
 • Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan : sborník k 80. narozeninám / k vyd. připr. Vilém Prečan a Miloslava Slavíčková. Praha : Československé dokumentační středisko, 2017. 187 s. : fotogr., dokumenty.
 • Únor 1948 očima poražených : záznam diskusí exilových politiků z let 1948–1950 / Ed. Pavel Horák a Vilém Prečan. Praha : Nakl. Lidové noviny, V tisku (únor 2018). – Edice EGO sv. 16.

2. Články, rozhovory, glosy

 • Slovensko od Mnichova 1938 do porážky povstání očima Gustáva Husáka : dvě zprávy a jejich osud. In: Česko-slovenská historická ročenka (2012), s. 237–311. – Res. angl.: Slovakia from the Munich of 1938 to the defeat of the Uprising through the eyes of Gustáv Husák.
 • The Czech Twentieth Century? In: Czech Journal of Contemporary History. Vol. 1 (2013), s. 7–19. – This was the Opening Address at Fateful Eights in Czech History: Historical Anniversaries of 2008 and Their Significance for the Czech Republic Today, an international conference organized by the Czech Embassy in Washington, held at the George Washington University, Washington, D.C., on 23–24 October 2008. – Res. angl.
 • Gustáv Husák : iluze a skutečnost. In: Gustáv Husák : moc politiky – politik moci. Bratislava : Veda, 2013. S. 26–39.
 • Husák bol veľké zlo / Vilém Prečan, Jozef Majchrák, Marek Vagovič. In: Týždeň. Č. 6 (2013), s. 16–18.
 • Jak politikům sebrat hračku / diskusi vedl Petr Zídek ; účastníci: Vilém Prečan, Zdeněk Hazdra, Matěj Spurný, Derek Paton. In: Lidové noviny, příl. Orientace (20.4.2013).
 • Minulost je bitevním polem současnosti : historik a člen Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů Vilém Prečan pro Deník / Vilém Prečan ; zaps. Kateřina Perknerová. In: Plzeňský deník. Roč. 22, č. 127 (1.6.2013), s. 13 ; fotogr.
 • Minulost je bitevním polem současnosti / Vilém Prečan ; připr. Kateřina Perknerová. In: Olomoucký deník. Č. 127 (1.6.2013–2.6.2013), s. 11–12.
 • Pět let s Milošem Zemanem nikomu nepřeju. In: Lidové noviny (18.1.2013). – Diskuse.
 • Potíže s minulostí : zpolitizování českého ÚSTR zprava i zleva poškozuje racionální debatu o jeho smyslu. In: Respekt. Sv. 16 (15.4.2013–21.4.2013).
 • "Helsinky" v mém životě. In: V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Bratislava : Kalligram, 2014. S. 295–307.
 • Kronika masového útěku občanů NDR přes Československo v roce 1989 = Chronik der Massenfluehl von DDR-Bürgern über die Tschechoslowakei im Jahr 1989. In: Německý podzim 1989 v Praze. Praha : Československé dokumentační středisko, 2014. S. 70–83 ; fotogr. – Soub. německý text.
 • Minulosť a pritomnosť povstaleckého príbehu a jeho nespochybniteľná hodnota. In: Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. S. 679–683.
 • Německý podzim v Praze 1989 = Der deutsche Herbst in Prag 1989 : jedna z cest občanů NDR ke svobodě = einer der Wege der DDR-Bürger zur Freiheit. In: Německý podzim 1989 v Praze. Praha : Československé dokumentační středisko, 2014. S. 6–20 ; fotogr. – Soub. německý text.
 • Past and present of the insurgent history and its indubitable value. In: Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. S. 684–685.
 • Die Wiederentstehung der Bürgergesellschaft : unabhängige Bürgeraktivitäten in der kommunistischen Tschechoslowakei der 1970er und 1980er Jahre. In: Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa : tschechische Konzepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. S. 79–104.
 • Dva odlišné příběhy. In: Květy jara – plody podzimu : sborník o médiích, hlavně však o těch, kdo je 17. 11. 1968 ještě vytvářeli, aby se tam směli vrátit až po 17. 11. 1989. Praha : Syndikát novinářů ČR – Klub novinářů Pražského jara ´68, 2015. S. 13–17.
 • Triumf a tragédie konce války v Evropě roku 1945. In: Dějiny a současnost. Roč. 37, č. 5 (2015), s. 42–45 : fotogr.
 • Můj přítel Vojtech Čelko. In: Ve službách česko-slovenského porozumění-porozumenia : pocta Vojtovi Čelkovi. Praha : Československé dokumentační středisko ve spolupr. s Fak. politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016. S. 11–14.
 • Nezapomenutelný příběh. In: Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá : Františku Janouchovi k narozeninám. Praha : Československé dokumentační středisko, 2016. S. 84–85.
 • Samizdat považuji za médium. In: Česká literatura. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 929–934.
 • Doslov místo úvodu / Vilém Prečan a Miloslava Slavíčková. In: Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan. Praha : Československé dokumentační středisko, 2017. S. 141.
 • Objektivní historická pravda není : v 80. letech už lidé nevstupovali do komunistické strany z přesvědčení, s ideou nové společnosti říká Vilém Prečan / rozhovor vedl Aleš Prázný. In: Lidové noviny, příl. Česká pozice (18.11.2017), s. 13–14.
 • Osud Prahy byl vedlejší. Ad: TASS je zplnomocněn prohlásit in LN (22.11.2017). Dopis redakci. In: Lidové noviny (4.12.2017).
 • Pilsudski? : nová kapitola česko-polských vztahů začala až po vzniku Charty. Ad: Náčelník státu in LN (1.12.2017). Dopis redakci. In: Lidové noviny (6.12.2017).
 • V emigraci jsem byl jen půjčený / Vilém Prečan ; připr. Magdaléna Krajmerová. In: Šetka (6.11.2017), s. 17–19.

3. Články týkající se vědecké, organizační a veřejné činnosti Viléma Prečana

 • Korešpondencia Prečan – Šimečka v začiatkoch normalizácie / Vojtech Čelko. In: Česko-slovenská historická ročenka (2012), s. 181–189. - Res. angl.: Correspondence between Prečan and Šimečka in the early stages of normalisation.
 • Bibliografie Viléma Prečana / [Milan Drápala, Věra Břeňová]. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013. 79 s. : il., portréty. – Vyd. u příležitosti mezinárodní vědecké konference Minulost je bitevním polem současníků uspoř. k 80. narozeninám Viléma Prečana.
 • Bibliografie Viléma Prečana / zprac. Věra Břeňová ve spolupr. s Vilémem Prečanem. In: Bibliografie Viléma Prečana. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV CR, 2013. S. 17–79.
 • Blahopřání / Petruška Šustrová. In: Lidové noviny (4.1.2013), s. 24.
 • Historik a pašerák : Vilém Prečan: 80 let / Karel Schwarzenberg. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 24, č. 4 (2013), s. A11.
 • Intermezzo věnované osudům Černé knihy / Miroslav Sígl. In: Souboj slova a obrazu s mocnými : novináři a média v Pražsk byl vedlejšíém jaru ´68.  Praha : Klub novinářů Pražského jara 1968, 2013. S. 141–144.
 • "Minulost je bitevním polem současníků" = The Past Is the Battlefield of Contemporaries : konference k osmdesátinám Viléma Prečana = a Conference Organised on the Occasion of Vilém Prečans 80th Birthday / Jiří Hoppe. In: Soudobé dějiny. Roč. 20, č. 1–2 (2013), s. 236–241.
 • Minulost je bitevním polem současníků / Jiří Hoppe. In: Akademický bulletin. Č. 3 (2013), s. 18–20.
 • Muž uprostřed času : myslit a jednat : Laudatio Petra Pitharta / Petr Pithart. In: Akademický bulletin. Č. 3 (2013), s. 21–22.
 • Vilém Prečan : niekoľko životov v jednom / Vojtech Čelko. In: Slovenské dotyky. Roč. 18, č. 2 (2013), s. 6–7.
 • Vilém Prečan : stručná chronologie života a díla / Milan Drápala. In: Bibliografie Viléma Prečana. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013. S. 5–14.