Založení Kominformy | Publikace

Zasedání devíti komunistických stran

O založení informační kanceláře komunistických stran v Bělehradě
Sborník projevů a usnesení z ustavující porady Informačního byra komunistických a dělnických stran, jež se uskutečnila 22.–27. září 1947 ve Szklarské Porebě.  > více

Sborník dokumentů k činnosti Informačního byra

1947–1956
Karel Vaš
Výběr z dokumentů k činnosti Kominformy, z korespondence mezi stranicko-státním vedením SSSR a stranicko-státním vedením Jugoslávie v roce 1948 a z prohlášení ÚV Komunistické strany Jugoslávie. > více

Studená válka a sovětský pocit nejistoty

1947-53, Stalinova léta
Vojtěch Mastný
Kapitola z monografie Vojtěcha Mastného o vzniku Kominformy. > více