Publikace ke IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů

IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (Protokol)

Praha 27.–29. června 1967
Protokolární zápis IV. sjezdu čs. spisovatelů. > více

Z deníku kontrarevolucionáře

Pavel Kohout
Kapitola z memoárománu Pavla Kohouta o průběhu IV. sjezdu čs. spisovatelů. > více

„Všechno jste prohráli!“

(Co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967)
Karel Kaplan
Historická studie Karla Kaplana o střetu čs. spisovatelů s konzervativními špičkami KSČ, který vyvrcholil v červnu 1967 na sjezdu čs. spisovatelů. > více