Hlasy z domova 1975

Dokumentace
Adolf Müller (ed.)

Edice dokumentů, jež z pohledu domácí opozice přináší svědectví o normalizovaném Československu do roku 1975.

Index | Köln | 1976
Stran 127 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Adolf Müller: Úvod

Dopis Václava Havla Gustávu Husákovi
Petice požadující amnestii politickým vězňům
Dopis Pavla Kohouta evropským a americkým spisovatelům a jejich organizacím
Dopis Viléma Prečana světovému kongresu historiků v San Franciscu
Rozbor Ivana Málka předložený presidiu Československé akademie věd
Dopis Ludvíka Vaculíka generálnímu tajemníkovi OSN
Otevřený list Karla Čulíka Gustávu Husákovi
Otevřený dopis Karla Kosíka J. P. Sarterovi
Otevřený dopis Karla Kaplana Vasilu Biľakovi
Rozhovor Zdeňka Mlynáře a Jiřího Hájka natočený pro švédský rozhlas a televizi
Protest "třicetipěti"
Dopis Jiřího Hájka Lubomíru Štrougalovi
Blahopřání Františka Kriegla A. D. Sacharovovi
Dopis Karla Kaplana politickému a státnímu vedení ČSSR
Návrhy Františka Vodsloně, Gertrudy Sekaninové-Čakrtové a Františka Kriegela Federálnímu shromáždění ČSSR
Petice občanů zaslaná Federálnímu shromáždění ČSSR
Z dopisu Vladimíra Škutiny Jiřímu Hochmanovi