Křesťané a Charta 77

Výběr z dokumentů a textů
Vilém Prečan (ed.)

Tematický sborník zaměřený na problematiku svobody vyznání a na aktivitu jednotlivců a skupin v Chartě 77 hlásících se ke křesťanství. 

Index | Köln | 1980
Stran 320 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Ediční poznámka (V. Prečan)
Předmluva (I. Medek)

Prolog

1. 30. 3. 75 Velikonoční kázání S. Karáska
2. 11. 10. 76 V. Havel: Proces

O smyslu, cílech, úkolech Charty 77 a metodách její aktivity

3. 1. 1. 77 – Prohlášení Charty 77
4. 7. 1. 77 – J. Patočka: Čím je a čím není Charta 77
5. leden 77 – J. Patočka: Proč nemá Charta 77 být zveřejňována
6. 4. 2. 77 – J. Patočka: K prohlášení Gen. prokuratury
7. 8. 3. 77 – J. Patočka: Co můžeme očekávat od Charty 77
8. 22. 4. 77 – Ch 77 – dok. č. 9 (porušování svobody vyznání, víry a náboženství)
9. 21. 9. 77 – Sdělení Ch 77 a životopisy mluvčích (J. Hájka, L. Hejdánka a M. Kubišové)
10. 6. 1. 78 – Sdělení k výročí existence Ch 77
11. 8. 2. 78 – Ch 77 – dok. č. 15 (rozbor čs. právního řádu z hlediska mezinár. paktů)
12. 31. 3. 78 – Výňatek z interview s V. Havlem
13. 27. 4. 78 – Prohlášení o vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)
14. 17. 5. 78 – V. Benda: Paralelní polis
15. 8. 10. 78 – Ch 77 – dok. č. 19 (persekuce signatářů a stoupenců Ch 77, případ J. Šimsy)
16. 19. 10. 78 – Ch 77 – dok. č. 21 (poslání a metody další činnosti Ch 77)
17. 28. 10. 78 – Prohlášení Ch 77 k 60. výročí vzniku ČSR
18. 30. 11. 78 – Blahopřání Janu Pavlovi II. k zvolení
19. 4. 1. 79 – Ze sdělení VONS čís. 63
20. 8. 2. 79 – Sdělení Ch 77 – noví mluvčí a jejich životopisy (V. Benda, J. Dienstbier a Z. Tominová)
21. březen 79 – V. Benda: Informace o činnosti mluvčích a připravovaných materiálech Ch 77

Prohlášení, výzvy, dopisy a komentáře jednotlivců a skupin občanů

Materiály o porušování náboženských práv a svobod a persekučních aktech ze strany státního aparátu

22. 11. 1. 77 – K. Soukup: Členům Charty 77
23. 13. 1. 77 – M. R. Křížková: Dopis prezidentu republiky
24. leden 77 – J. Zvěřina: Redakci Rudého práva
25. leden 77 – J. Zvěřina: Několik otázek redakci Lidové demokracie
26. 24. 1. 77 – J. Zvěřina: Otče biskupe
27. 25. 1. 77 – J. Zvěřina: Redakční radě Katolických novin
28. 31. 1. 77 – K. Soukup: Otevřený dopis biskupovi a kněžím katolické církve
29. leden 77 – J. Balabán a druhové: Náš vztah k prohlášení Charty 77
30. 11. 2. 77 – J. Zvěřina biskupu F. Tomáškovi
31. 15. 2. 77 – T. Vlasák a druhové biskupu F. Tomáškovi
32. 13. 4. 77 – T. Bísek: Co mne vedlo k podpisu Ch 77
33. 7. 5. 77 – 31. příslušníků českobr. církve evangelické: postavení církve a věřících
34. 9. 6. 77 – L. Hejdánek k výsledkům synodního zasedání
35. 14. 6. 77 – A. Březina: Závěrečná řeč před voj. soudem
36. 26. 7. 77 – B. Komárková: Difficile est...
37. 1. 10. 77 – Dopis 55 katolických věřících
38. 28. 10. 77 – M. Píša: Kněz a mládí aneb...
39. 3. 11. 77 – J. Pavelka generálnímu prokurátorovi
40. 21. 1. 78 – M. Rejchrt biskupu K. Thótovi
41. 9. 2. 78 – I. Medek a druhové – dodatek k dopisu 55 katolických věřících z října 77
42. 15. 2. 78 – J. S. Trojan: Causa Miloslav Lijek
43. 2. 3. 78 – Usnesení o trestním stíhání M. Zajíčka a R. Gombíka
44. 19. 4. 78 – T. Bísek: Zpráva z Telecího
45. 20. 4. 78 – V. Benda o trestním stíhání R. Gombíka a M. Zajíčka
46. květen 78 – Ze záznamu přelíčení proti M. Šimsovi
47. 21. 5. 78 – Otevřený dopis I. Medka (teroristický přepad)
48. 22. 6. 78 – Otevřený dopis 115 občanů (povolení pro vězně číst bibli)
49. 24. 6. 78 – J. Tomin: Otevřený dopis ministrovi vnitra
50. červen 78 – 22 občanů Všekřesťanskému mírovému shromáždění v Praze
51. 10. 7. 78 – Sdělení VONS č. 18 (případ O. Tomka)
52. 11. 9. 78 – Sdělení VONS č. 32 (stíhání V. Srny a M. Šváčka)
53. 14. 9. 78 – Sdělení VONS č. 32 (stíhání F. Bublana)
54. 13. 10. 78 – J. Muller o odvolacím řízení proti J. Šimsovi
55. 31. 10. 78 – K. Soukup ve věci politicky pronásledovaných čs. občanů
56. listopad 78 – Zpráva o dopise skupiny čs. občanů papeži Janu Pavlu II.
57. 21. 11. 78 – M. R. Křížková papeži Janu Pavlu II.
58. 3. 12. 78 – Výzva D. Němcové k předvánoční hladovce
59. 12. 2. 79 – Sdělení VONS č. 73 (případ J. Pavlíčka a A. Navrátila)
60. 21. 2. 79 – Sdělení VONS č. 79 (obžaloba na V. Srnu a M. Šváčka)
61. 1. 3. 79 – M. R. Křížková: Otevřený dopis gen. vikáři A. Veselému
62. březen 79 – Z rozhovoru s V. Bendou (ohlas volby nového papeže)
63. 12. 4. 79 – Výzva 116 občanů k velikonočnímu půstu
64. květen 79 – Zpráva o výzvě k půstu v době cesty papeže do Polska
65. 25. 5. 79 – Sdělení VONS č. 110 (případ V. Srny a M. Šváčka)

Filosofické, teologické a literární úvahy, studie a komentáře

66. 24. 9. 72 – J. Šimsa: Hle, člověk! (kázání)
67. 24. 3. 77 – L. Hejdánek, Dopisy příteli, list č. 7 (životní dílo J. Patočky)
14. 4. 77 – L. Hejdánek, Dopisy příteli, list č. 10 (Smysl a místo křesťanství v dnešním světě)
68. 16. 12. 77 – M. Rejchrt: Dopis A. Strnadovi
69. březen 78 – J. S. Trojan: Svoboda a důstojnost člověka
70. 5. 4. 78 – E. Kantůrková: Chvála spontaneity
71. 28. 10. 78 – L. Vaculík: Pokus o jiný žánr
72. říjen 78 – M. Rejchrt: Křesťanství dnes a zítra
73. 5. 1. 79 – V. Benda: Katolicismus a politika – kořeny a perspektivy dnešní situace

Seznam signatářů Charty 77
Doslov: Malá kronika náboženského nesouhlasu (A. Opásek)