P7/12

1977, 31. březen, Praha. – Ze záznamu o rozhovoru generálního tajemníka KSČ a prezidenta republiky Gustáva Husáka s prvním tajemníkem ÚV PSDS Edwardem Gierkem při pracovním setkání v Zakopaném (28. 3. 1977).E1Zpráva byla předložena k projednání na schůzi předsednictva ÚV KSČ 1. dubna 1977 jako příloha IVa.

[…] Navenek se může zdát, že velké kampaně na Západě okolo disidentů a tzv. charty jako by měly nějaký vliv na situaci v ČSSR. Jedná se však jen o skupinku lidí, s nimiž už byly problémy po řadu let, naposledy v krizovém období 1968–1969. Někteří stáli vždy na protisocialistických pozicích. Mnozí byli vyloučeni ze strany. Nyní se s pomocí Západu pokoušejí seskupit a vytvořit jakousi základnu vnitřní opozice. Je to skupina, která se soustřeďuje především v Praze, která se pokouší organizovat „opozici“ uvnitř, v úzkém spojení se Západem (od dopisovatelů novin přes zastupitelské úřady až po agenty nepřátelských rozvědek).

Počátkem ledna vedení strany rozhodlo vést proti těmto lidem rozhodnou kampaň uvnitř strany. Chceme ukázat, o koho jde, na jakých pozicích stojí. Rovněž ve veřejnosti provádíme rozsáhlou vysvětlovací kampaň, abychom odhalili pokrytectví a nepřátelský přístup těchto lidí. Je možno říci, že se podařilo tyto skupiny úplně izolovat. Snažili se založit širokou organizační síť, vytvářet výbory na závodech a mezi mládeží, vzbudit zdání jakéhosi celonárodního hnutí. V tom úplně zkrachovali. Jedinou oporu mají v zahraničních sdělovacích prostředcích. Dochází mezi nimi k morálnímu rozkladu. Víme ovšem, že jsou mezi nimi lidé, kteří jsou ochotni neustále útočit proti socialismu a pokoušet se dokazovat, že v ČSSR jsou skupiny nespokojených lidí.

Uvnitř je situace, pokud jde o toto hnutí, jasná. Uvědomujeme si, že vystupňovaná koordinovaná kampaň na Západě poškodila jméno ČSSR v zahraničí. Tam se k různým akcím přidávala inteligence, vystupovali i veřejní činitelé atd. To přirozeně komplikuje situaci.

Nepřistoupili jsme k trestnímu postihu těchto lidí, i když naši právníci ukazovali, že jde o jasnou trestní činnost. Někteří z nich by byli velmi rádi, kdybychom z nich udělali mučedníky. Byli zatčeni čtyři lidé, kteří měli prokázány kontakty na nepřátelské agentury. Někteří z těchto lidí, pokud pracovali na významných místech, byli propuštěni ze zaměstnání a uskutečnili jsme i další akce, které znesnadňují jejich nepřátelskou činnost proti nám.

V poslední době pozorujeme snahu o navazování kontaktů mezi skupinami disidentů v jednotlivých socialistických zemích.

Tyto otázky stály v popředí politické práce naší strany v posledních dvou měsících. Hlavní pozornost ovšem trvale věnujeme zajišťování úkolů XV. sjezdu, především v ekonomické oblasti.

Zdroj
  • NA, f. ÚV KSČ, 02/1, sv. 34, a.j. 38. – Strojopis, prvopis.
E1.Zpráva byla předložena k projednání na schůzi předsednictva ÚV KSČ 1. dubna 1977 jako příloha IVa.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den31
Měsíc3
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse