P7/7

1977, 22. leden, Praha. – Z referátu Rudého práva o projevu generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky Gustáva Husáka při přijetí účastníků konference Čs. strany socialistické na Pražském hradě 21. ledna 1977.

[…] V západních kapitalistických státech panuje pod tíhou hospodářské krize nejistota pracujících a roste nezaměstnanost. Reakční síly, aby udržely nespokojený lid, rozpoutávají antikomunistickou hysterii, očerňují a zostuzují socialismus všemi možnými výmysly a hledají k tomu prodejné duše i u nás, ochotné jim v tom pomáhat. Odpoutávají tak pracující svých zemí od příkladů úspěšného vývoje v socialistických státech.

Zuřivé útoky proti socialismu jsou tak staré jako sám socialismus – zdůraznil soudruh Husák. Nové jsou jen kombinace a kampaně útoků, jak jsme toho svědky i nyní. Je to velice jasná, průhledná hra. Situaci u nás nemůže ovlivnit, jestli pamflet proti socialistickému Československu podepíše 200 nebo 300 lidí.

Náš lid prokazuje v tomto případě svou vyspělost a jednotu, je hrdý na své socialistické zřízení, které jediné může pracujícímu člověku zaručit lidská a občanská práva, hmotné a duchovní jistoty i jasnou perspektivu. Urážky a výmysly přirozeně vyvolávají hněv u našich pracujících a ještě větší semknutost a úsilí při plnění letošních úkolů plánu, jak o tom zde mluvili také zástupci ČSS.

Zdroj
  • Rudé právo, č. 18, 22. 1. 1977. s. 2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse