P7/5

1977, 14. leden, Praha. – Zpráva politickoorganizačního oddělení ÚV KSČ o projednání dopisu o Chartě 77 a článku Ztroskotanci a samozvanci, předložená k informaci předsednictvu ÚV KSČ.

Politickoorganizační oddělení ÚV KSČ zpracovalo zprávy krajských (městských) výborů KSČ a předkládá je předsednictvu ÚV KSČ k informaci.
Předkládá: s. Gustáv Husák
14. ledna 1977

Informace o projednávání dopisu ÚV KSČ k činnosti charty 77 a ohlasech na zveřejněný článek v Rudém právu Ztroskotanci a samozvanci

Podle informací krajských (městských) výborů KSČ byli postupně s dopisem ÚV KSČ seznámeni členové stranických orgánů, nejbližší aktiv (předsedové CZV, PV KSČ, pracovníci aparátu, funkcionáři národních výborů, společenských organizací, vedoucí hospodářští pracovníci a další). Ve většině okresů proběhly i aktivy s předsedy ZO KSČ.

Na těchto shromážděních byl vysloven jednoznačný souhlas se stanoviskem ÚV KSČ a odsouzena podvratná činnost skupiny signatářů charty 77. Například rektoři vysokých a ředitelé ostatních škol v Bratislavě po vyslechnutí informace vyjádřili svoje rozhořčení a činnost charty označili za protisocialistickou. Řada diskutujících vyslovila požadavek, aby došlo k potrestání těchto nepřátelských elementů podle platných zákonů republiky. Z mimořádného aktivu vedoucích funkcionářů strany na Dole Nosek v Tuchlovicích, okres Kladno, byl odeslán dopis ÚV KSČ, ve kterém je vyjádřena jednomyslná podpora Ústřednímu výboru strany a ubezpečení, že stranické orgány a komunisté v tomto koncernovém podniku zabezpečí, aby podobným jevům bylo na všech pracovištích účinně čeleno. Současně požadují nejpřísnější potrestání těch, kteří se postavili a postaví proti politice KSČ a našemu socialistickému státu.

Na aktivech byla oceněna operativnost při předávání jednotné informace od PÚV KSČ až po základní organizace, což přispívá k zabezpečení jednotného postupu strany a vytváří podmínky pro správné vysvětlování vyskytujících se názorů ve veřejnosti.

Po uveřejnění článku v Rudém právu „Ztroskotanci a samozvanci“ se v celé republice zvedla velká vlna protestů našich občanů proti nepřátelskému jednání signatářů charty 77.

Na podnicích, závodech, úřadech, institucích atd. se ve velkém počtu pracující scházejí na desetiminutovkách, besedách v kolektivech, na shromážděních, stranických schůzích i schůzích společenských organizací. Například v Severočeském kraji se jich do této doby zúčastnilo přes 70 000 lidí.

Na dole Medard–Pohraniční stráž (Západočeský kraj) bylo na ranních desetiminutovkách přes 400 zaměstnanců centralizované údržby.

Na těchto setkáních se pracující seznamují s obsahem článku v Rudém právu a kladně hodnotí otevřenost, s jakou je napsán. Například na okrese Břeclav, Znojmo a Uherské Hradiště, které jsou nejvíce ovlivňovány rakouskými sdělovacími prostředky, je oceňován článek jako přesvědčivý a dávající podnět k rozhodnému masovému vystoupení a odsouzení autorů pamfletu. Zároveň jsou zde projednávány a schvalovány protestní rezoluce, které jsou odesílány stranickým orgánům a sdělovacím prostředkům.

Do 15.00 hodin 13. ledna 1977 došlo na ústřední výbor strany celkem 545 těchto rezolucí a řada je jich soustředěna na okresních, krajských výborech KSČ i na ÚV KSS. Je v nich jednoznačně odsuzován pamflet charty 77 jako protisocialistický a protistátní. V řadě z nich je požadavek na přísné potrestání těchto elementů. Všichni účastníci ubezpečují naše nejvyšší stranické orgány, že pevně stojí za politikou KSČ, která směřuje k soustavnému zvyšování životní úrovně a k zabezpečení životních jistot. Současně vyjadřují odhodlání, že svojí svědomitou prací a angažovaností přispějí k dalšímu rozvoji národního hospodářství a celé socialistické vlasti. Například pracující Uranových dolů, koncernový podnik v Zadním Chodově (Západočeský kraj) odpověděli uzavřením závazku, že splní plánované úkoly v těžbě do 23. prosince 1977 a do konce roku je překročí o 1 %. Dále se v rezolucích hovoří o tom, že zamezí jakékoliv podpoře pamfletu charta 77. Například v n.p. Mitas Praha, kde jsou tři jeho signatáři (Litera, Vondra a Petránek), je kolektiv veřejně odsoudil a plně se od nich distancoval.

Protestní rezoluce na ústřední výbor KSČ dále ve velkém počtu docházejí, jsou tříděny, zpracovávány a některé předávány k využití sdělovacím prostředkům.

Zdroj
  • NA, f. ÚVKSČ, 02/1 (předsednictvo), sv. 28, a.j. 30, 30. schůze 14. ledna 1977. – Strojopis, prvopis.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den14
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse