P7/3

1977, 11. leden, Praha. – Z usnesení předsednictva ústředního výboru KSČ k Prohlášení Charty 77 s úkoly pro představitele justice a prokuratury ČSSR.E1Na spisu je v záhlaví razítko Přísně tajné a jednací číslo VIII FGa 0022/77. Na spisové obálce jsou tyto údaje: Generální prokuratura ČSSR, speciální oddělení, číslo spisu VIII FGa 0022/77 a rukou psané datum 12. 1. 77 s nečitelnou šifrou. Jako název spisu je uvedeno Prohlášení Charty 77. Vodítkem pro hledání souvislosti může být spisová poznámka na obalu: „Souvisí s VIII FGv 2/77“ a „VIII FGn 0023/77“. – O původu písemnosti – zda jde o písemné pokyny ze sekretariátu ÚV KSČ nebo o opis pořízený prokuraturou – nelze zjistit nic určitého z údajů na písemnosti samotné. Pravděpodobně to byla část pokynů vypracovaných sekretariátem generálního tajemníka ÚV KSČ na základě výše uvedeného velmi stručného vlastního usnesení předsednictva, jež byla určena pro Generální prokuraturu a justici, jak lze usoudit z druhé části textu, stanovící zadání pro tuto část státního aparátu. Datum v pravém rohu písemnosti – 11. ledna 1977 –, pořízené razítkem, označuje pravděpodobně doručení písemnosti Generální prokuratuře, nebo vyhotovení výpisu z usnesení. Viz přílohu P9/4ze 14. 1. 1977.

Z usnesení P ÚV KSČ ze dne 7. 1. 1977

1. Charta 77 je protistátní, kontrarevoluční dokument; platforma pro vytvoření buržoazní strany.

2. Signatáři charty jsou odpůrci socialismu od Prokopa Drtiny přes představitele buržoazie až po renegáty dělnického hnutí.

3. Charta byla připravena v dohodě se zahraničím, tam byla také zveřejněna.

Na základě uvedeného usnesení byla přijata tato opatření:

  • zahájit trestní stíhání ve věci pro trestné činy podle § 112 a § 98 odst. 1 tr. zák.,
  • uplatnit vůči signatářům charty všechna opatření administrativní povahy,
  • se všemi signatáři budou provedeny pohovory, popř. budou ke své účasti vyslechnuti.

Představitelé justice a prokuratury zajistí do pátku 14. 1. 1977 zpracování odpovědí na tyto otázky:

  1. Právní charakteristika charty.
  2. Zda je možno zjištěnou činnost považovat za vytvoření nebo pokus o vytvoření ilegální organizace.
  3. Zda lze zjištěnou činnost posuzovat jako trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 tr. zák.
  4. Zda charta je ilegální tiskovinou a zda je trestné její rozšiřování.
Zdroj
  • NA, f. Generální prokuratura ČSSR, nezpracovaná část. – Strojopis, prvopis.
E1.Na spisu je v záhlaví razítko Přísně tajné a jednací číslo VIII FGa 0022/77. Na spisové obálce jsou tyto údaje: Generální prokuratura ČSSR, speciální oddělení, číslo spisu VIII FGa 0022/77 a rukou psané datum 12. 1. 77 s nečitelnou šifrou. Jako název spisu je uvedeno Prohlášení Charty 77. Vodítkem pro hledání souvislosti může být spisová poznámka na obalu: „Souvisí s VIII FGv 2/77“ a „VIII FGn 0023/77“. – O původu písemnosti – zda jde o písemné pokyny ze sekretariátu ÚV KSČ nebo o opis pořízený prokuraturou – nelze zjistit nic určitého z údajů na písemnosti samotné. Pravděpodobně to byla část pokynů vypracovaných sekretariátem generálního tajemníka ÚV KSČ na základě výše uvedeného velmi stručného vlastního usnesení předsednictva, jež byla určena pro Generální prokuraturu a justici, jak lze usoudit z druhé části textu, stanovící zadání pro tuto část státního aparátu. Datum v pravém rohu písemnosti – 11. ledna 1977 –, pořízené razítkem, označuje pravděpodobně doručení písemnosti Generální prokuratuře, nebo vyhotovení výpisu z usnesení. Viz přílohu P9/4ze 14. 1. 1977.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse