P7/2

1977, 7. leden, Praha. – Usnesení předsednictva ÚV KSČ k Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977.

P 29/77

Usnesení schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1977

  • k bodu 24: k nepřátelskému pamfletu „Charta 77“ – s. G. Husák – ústně

Usneseno:
Předsednictvo ÚV KSČ ukládá s. G. Husákovi informovat dopisem krajské (městské) výbory strany o akci nepřátelské skupiny, která předala západním sdělovacím prostředkům pamflet pod názvem „Charta 77“; v duchu diskuse předsednictva ÚV KSČ rozpracovat konkrétní potřebná opatření.E1V návrhu usnesení připraveném pro schůzi stálo „předložit příští jeho schůzi návrh konkrétních opatření“ místo definitivního „rozpracovat konkrétní potřebná opatření“. Možný výklad tohoto posunu je ten, že jednání předsednictva vyústilo do závěru, že nelze čekat s konkrétními opatřeními do příští schůze 14. ledna 1977.

Provede: s. G. Husák

Zdroj
  • NA, f. ÚV KSČ, 02/1, sv. 27, a.j. č. 29. 29. schůze 7. ledna 1977. – Strojopis, prvopis.
E1.V návrhu usnesení připraveném pro schůzi stálo „předložit příští jeho schůzi návrh konkrétních opatření“ místo definitivního „rozpracovat konkrétní potřebná opatření“. Možný výklad tohoto posunu je ten, že jednání předsednictva vyústilo do závěru, že nelze čekat s konkrétními opatřeními do příští schůze 14. ledna 1977.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse