P5/2

1977, 17. únor, Praha.

Opravy a doplnění zprávy o Chartě 77 z 12. 2. 77

(Některé opravy byly již v některých vyhotoveních provedeny.)

Domovní prohlídkou byl v polovině ledna t. r. postižen i Ivan Dubský; byly při ní zabaveny i předměty, které patřily jiné osobě, obývající byt.

Domovní prohlídkou naopak nebyl postižen Oldřich Kaderka; orgán StB ho pouze požádal, aby vydal Prohlášení Charty 77, což O. K. dobrovolně v bytě učinil. Prohlášení Charty 77 vydala dobrovolně, někdy však pod hrozbou domovní prohlídky, celá řada dalších osob.

Domovní prohlídka byla v polovině ledna provedena i u Vavřince Korčiše staršího, který žije v Litvínově.

K existenčnímu postihu: Okamžitě byl rozvázán prac. poměr i s Michaelem Lakatošem. Karol Sidon byl postižen tím, že začátkem března mu vyprší pracovní smlouva a nová nebude uzavřena; K. S. pracuje jako trafikant.

Jakub Trojan nebyl vyloučen z ROH (nikdy v něm nebyl). Nebyl s ním rozvázán prac. poměr. Dne 14. 2. byl z ROH vyloučen Oldřich Kaderka. Zástupce vedení přitom argumentoval, že to je ještě přijatelný postih, že dostali příkaz nějak O. Kaderku postihnout. Pravděpodobně 14. 2. byl okamžitě rozvázán prac. poměr s Karlem Kynclem, dosud administrativním pracovníkem porodnice u sv. Apolináře. K. Kynclovi byl zakázán vstup do budovy. S organizací povede pracovní spor.

Dne 14. 2. daly Pražské cukrárny a sodovkárny výpověď Jiřímu Pallasovi, a to k 31. 3. 1977. J. P. podle organizace nesplňuje předpoklady pro výkon své funkce (bezpečnostní technik), což je údajně dáno směrnicí ÚV KSČ, listopadovou z r. 72, která nebyla údajně ani publikována, „Ke kádrové a personální práci“. Do 31. 3. byl přeřazen na manuální práci. Na manuální práci dne 16. 2. byla rovněž přeřazena ekonomka téhož podniku Jitka Bidlasová; protože pečuje o dítě do 8 let a byla nejen přeřazena, ale i přemístěna, porušil tím podnik několikrát zákoník práce. J. B. je t. č. na dodatečné mateřské dovolené.

Domovní prohlídka koncem ledna a potom prohlídka na pracovišti začátkem února postihla i Miroslava Kusého v Bratislavě; M. K. patří mezi 209 signatářů z 1. 2. 1977. Domovní prohlídka byla u něj provedena dříve, než bylo jeho jméno publikováno.

Další signatáři z 1. 2. 77 byli postiženi takto: Ivan Binar a Ludvík Kavín (oba Ostrava) měli spolu s Janem Leštínským, který je [signatářem] z 1. 1. 77 (rovněž Ostrava), výslechy. Po 48 hodin byl zadržován Jan Thoma z Plzně-Škvrňan, býv. technik a funkcionář ROH ve Škodovce, později 10 měsíců politický vězeň, nyní dělník. Je zajímavé, že policejní akce se dosud neprojevily, pokud je známo, v Praze: zde jsou signatáři z 1. 2. t. r. postihováni jen málo, a to existenčně. Potíže v zaměstnání mají Blanka Dobešová, knihovnice, a Jiřina a Zdeněk Pacinovi, oba inženýři. Další zprávy o signatářích z 1. 2. dosud nedošly. Vraťme se k signatářům z 1. 1. 77: S napětím sledujeme dramatický zápas Ivana Dejmala, t. č. čističe oken, o existenci. Podnik Úklid se již dva nebo tři dny snaží doručit mu písemné sdělení (tak to Zák. práce vyžaduje), že jeho prac. poměr končí v jednoměsíční zkušební době (od 18. 1. do 17. 2.). Překoná-li I. D. nástrahy podniku, ještě po dnešní den (až do půlnoci), bude podnik nucen buď mu dát výpověď nebo s ním okamžitě rozvázat pracovní poměr; v obou případech se věc bude řešit u soudu. Telegrafická výzva podniku, aby se dostavil do kanceláře, I. D. bohužel nedostihla. V pracovní době tedy dál klidně leští výlohy kdesi po Praze.

Ludvík Vaculík, Pavel Kohout aj. jsou terčem útoků sdělovacích prostředků i v těchto dnech. Článek o Václavu Černém, kterému byl mimochodem odebrán řidičský průkaz (je mu 70 let) přinesla včerejší Tribuna. StB vyhrožuje L. Vaculíkovi, že ho nechá stíhat kriminálkou pro výtržnost. Pavel Kohout a Jelena Mašínová mají výpověď z bytu a mají se stěhovat (za tři týdny) do Lhotky. Jejich dosavadní byt je sice 1+1, ale větších rozměrů s vysokými stropy. Knihovna a zabudovaný nábytek P. K. a J. M. se nevejde do žádné novostavby.

Odebírání řidičských průkazů rodinným příslušníkům pokračuje.

Telefon nebyl nikomu z jmenovaných ve zprávě znovu zapojen.

Oba mluvčí byli včera předvoláni do budovy MV. Zde jim bylo sděleno, že Miroslav Kusý nepodepsal Ch 77 a že mají zjištěno, že je tomu stejně i u dalších signatářů z 2. 2. 1977. (Pro přesnost: viz přesnou formulaci dokumentu č. 5 nahoře!) Autor těchto řádků viděl podpis M. K. pod celým textem prohlášení Ch 77 na vlastní oči. Slušným lidem je ochoten to kdykoliv dosvědčit. Policie zde asi vychází z odposlechnutého telefonátu Bratislava – Praha po prohlídce v bytě M. K. a domnívá se, že to byl jediný způsob, jak se M. K. k Chartě připojil. – Oba mluvčí byli dále upozorněni, že předseda vlády p. Štrougal už (jakto už? – vždyť dodnes jsme o jeho účasti nic nevěděli) nechce mít s Ch 77 nic společného a že věc dal MV k trestnímu přešetření. Je zde podklad pro tr. stíhání z tr. činů spekulace (sic!) a padělání veřejné listiny (resic!!). Tím byl tedy dokument Ch 77 č. 5 uznán za „veřejnou listinu“. Zdá se, že politické policii jde o to, vypátrat některé osoby (hlavně dělníky) frekventovaných příjmení, neboť tentokrát nedisponuje „kartičkami“.

Přes nátlak se nepodařilo získat nikoho dalšího, kdo by podpis pod Prohlášením Ch 77 odvolal. Prac. poměr není a nebyl rozvázán s J. Brušou. K situaci nepublikovaných signatářů, přátel, spoluzaměstnanců atp.: úterní noviny přinesly další útoky na Prokopa Drtinu. Protože po 10 letech po propuštění je zahlazen každý trest, je na Prokopa Drtinu třeba hledět (i kdyby nebyl rehabilitován, což nevím a je pravděpodobné) jako na osobu, která nikdy nebyla odsouzena. Už proto je nepřípustné psát to, co psal úterní tisk.

K bodu 12 zprávy uvádíme plné adresy obou vězněných (jsou ve vazbě v Litoměřicích): inž. Aleš Macháček, Kozinova 5, Ústí n. Labem-Střekov; inž. Vladimír Laštůvka, Fučíkova 132/17, Děčín 10. Macháček má dvě děti (6 a 2 a půl roku), Laštůvka 1 dítě (6 let). V prvém případě je finanční pomoc naléhavější. Podrobnosti z tr. stíhání budou podle možností průběžně sdělovány.

Připomínáme, že dne 16. 2. byla vládě, FS a ČTK poslána situační zpráva o represi, podepsaná oběma mluvčími jako dokument č. 6. Její obsah se částečně liší od zprávy o Chartě z 12. 2.

Poslední informace: dne 11. 2. byla provedena osobní prohlídka u Milana Hübla poté, co byl zadržen v Bratislavě před domem p. Dubčeka. Byl donucen opustit Slovensko. Zabaveny písemnosti.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den17
Měsíc2
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse