D595

1989, 29. listopad, Praha. – Vzpomínka na Františka Kriegla při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí. (Dokument č. 73/86)

K výročí úmrtí Františka Kriegla

3. prosince 1989 uplyne deset let od smrti čs. politika dr. Františka Kriegla, signatáře Charty 77.E1Srv. D127 (6. 12. 1979). František Kriegel byl dobrý lékař, skromný a hodný člověk a moudrý politik. V době Pražského jara byl předsedou Ústředního výboru Národní fronty ČSSR a členem předsednictva ÚV KSČ. Ačkoli v různých napjatých chvílích roku 1968 projevoval zdrženlivost, nabádal k opatrnosti a rozvaze a byl si vědom hrozících nebezpečí, v mezním okamžiku prokázal – jako předtím už víckrát ve svém životě – velkou statečnost, když jako jediný z našich tehdejších vedoucích politiků se dokázal vzepřít silnému tlaku a nepodepsal moskevské protokoly. Dnes, kdy tisk, parlamenty a různé politické síly a osobnosti některých zemí, jejichž armády tehdy potlačily obrodné úsilí naší země, odsuzují tento akt agrese a omlouvají se za něj čs. lidu, je třeba připomenout, že František Kriegel se této zvůli nepodrobil ani ve chvíli, kdy tím riskoval nejen svou politickou kariéru, ale možná i svůj život. Zachoval se jako pravý vlastenec, a je nám líto, že už není mezi námi a nemůže se dožít oné historické satisfakce, kterou jeho tehdejšímu postoji současný vývoj dává. Nezapomínejme na jeho památku!

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 13 (1990), č. 1, s. 2–3.
E1.Srv. D127 (6. 12. 1979).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den29
Měsíc11
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse