D590

1989, 4. listopad, Praha. – Vyhlášení ankety o občanské morálce v Československu. (Dokument č. 69/89)

K občanské morálce

Z mnoha prostých lidských úvah i odborných studií vyplývá, že oblast občanské morálky je dnes v Československu oblastí klíčovou. Týká se rozměrů lidské existence mezi osobním a společenským bytím. Tento prostor je pro nás jako členy občanské iniciativy usilující především o pravdivé uskutečňování lidských a občanských práv rozhodující. Domníváme se, že společenská krize v naší zemi může být překonána právě překlenutím propasti mezi oblastí osobního a společenského zájmu a nasazení.

Protože jde o problematiku mnohorozměrnou, rozhodli jsme se v následujících příspěvcích publikovat názory několika našich občanů na toto téma. Tímto způsobem chceme inspirovat spoluobčany, aby si s námi kladli otázky, které vyjadřujeme v naší anketě, a pokoušeli se sami za sebe na ně nacházet poctivou odpověď. Námi zveřejňované odpovědi mají osobní ráz. Vyjadřují různá stanoviska jednotlivých osobností z okruhu občanské iniciativy Charta 77.E1Uskutečnění ankety přerušily listopadové události 1989. Podle Informací o Chartě 77 byla přílohou dokumentu odpověď Vlasty Chramostové na všechny položené otázky, která zde však nebyla publikována. Originál dokumentu se nepodařilo najít.

  1. Jaké jsou podle Vás hlavní negativní rysy současné situace v oblasti občanské morálky v českých zemích a na Slovensku?
  2. Kde jsou a odkud pramení hlavní příčiny těch negativních jevů, v případě změny k horšímu, příčiny přítomné i působící z minulosti?
  3. Jaké jsou podle Vás hlavní pozitivní rysy současné situace v oblasti morálky u nás?
  4. Kde jsou a odkud pramení hlavní současné i z minulosti působící příčiny dnešních pozitivních mravních rysů, respektive změn?
  5. Jaké cesty vedou k občanskému napřímení, k aktivizaci občanského vědomí a k růstu odpovědnosti za společenský vývoj v naší zemi jako celku a v okruhu působení jednotlivce (to znamená v závodě, instituci, skupině, organizaci, obci apod.)?

Václav Havel, Tomáš Hradílek, Dana Němcová
mluvčí Charty 77
(Mluvčí Charty 77 Saša Vondra je t. č. ve vězení.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 21, s. 2–3.
E1.Uskutečnění ankety přerušily listopadové události 1989. Podle Informací o Chartě 77 byla přílohou dokumentu odpověď Vlasty Chramostové na všechny položené otázky, která zde však nebyla publikována. Originál dokumentu se nepodařilo najít.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc11
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse