D589

1989, 4. listopad, Praha. – Nekrolog k úmrtí Milana Hübla. (Dokument č. 68/89)

Za Milanem Hüblem

Dne 28. října zemřel náhle ve věku 62 let historik a publicista Milan Hübl.

Jako mnoho jeho generačních druhů vstoupil tento brněnský textilní dělník ve svých 19 letech do Komunistické strany Československa a díky svým schopnostem se stal brzy učitelem stranických škol. Patřil mezi ty „dělnické kádry“, kteří si byli vědomi, že musí těžce dohánět znalosti, kterých jiní nabyli na univerzitě. Dosáhl hodnosti kandidáta historických věd a habilitoval se na docenta Vysoké politické školy. Jeho největší dílo, syntéza dějin Druhé internacionály, však zůstalo v rukopise.

Milan Hübl totiž nebyl kabinetní vědec. Uvítal první trhliny v ocelové skořápce stalinské ideologie a snažil se v těžkých podmínkách podle svých skrovných sil rozšiřovat prostor pro svobodnější myšlení. V druhé polovině padesátých let se stal výraznou postavou progresivního proudu v KSČ. Aktivně se podílel na práci tzv. barnabitské komise, která prokázala nepodloženost obvinění ze „slovenského buržoazního nacionalismu“ vznesených v padesátých letech proti Gustávu Husákovi, Laco Novomeskému a Karolu Šmidkemu. Milan Hübl se stal jednou z předních postav Pražského jara. Byl odpůrcem stalinského dogmatismu, otevřeným a ochotným k věcné demokratické diskusi se stoupenci různých názorů. Jeho zásadní odpor proti vojenskému potlačení československého demokratického procesu mu vynesl politickou i občanskou diskriminaci. Přesto ve své činnosti pro obrodu společenského systému pokračoval a nadále šířil své kritické názory, za což byl odsouzen na 6 a půl roku vězení.E1Milan Hübl byl zatčen v lednu 1972. Podmínečně propuštěn byl v prosinci 1976. O něm viz Hájek Miloš: Spolupracovník a spolubojovník. In: Cesty k moci. Praha 1990, s.193–198. Když byl po 5 letech propuštěn, zařadil se mezi první signatáře Charty 77. Jeho jméno nelze odmyslet z nezávislé československé publicistiky. Psal zasvěceně, věcně a střízlivě.

Odchod Milana Hübla, pracovitého, vytrvalého, obětavého a statečného člověka, je pro všechny československé demokraty velkou ztrátou.

Václav Havel, Tomáš Hradílek, Dana Němcová
mluvčí Charty 77
(Mluvčí Charty 77 Saša Vondra je t. č. ve vězení.)

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Milan Hübl byl zatčen v lednu 1972. Podmínečně propuštěn byl v prosinci 1976. O něm viz Hájek Miloš: Spolupracovník a spolubojovník. In: Cesty k moci. Praha 1990, s.193–198.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc11
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse