D588

1989, 23. říjen, Praha. – Prohlášení Charty 77, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy, Obrody a Nezávislého mírového sdružení o možnostech, jak oslavit svátek 28. října. (Nečíslovaný dokument)

Prohlášení nezávislých iniciativE1Charta 77 upustila od vydání samostatného prohlášení, které připravovala jako dokument č. 67/89. Její stanovisko viz též v dokumentu D585 (13. 10. 1989). Prohlášení k 28. říjnu s historickým hodnocením a politickými požadavky vydaly Čs. demokratická iniciativa, Hnutí za občanskou svobodu a Obroda. Viz Čas Demokratické iniciativy 1987–1990. Praha 1993, s. 192–193. Manifestace stoupenců nezávislých iniciativ se na Václavském náměstí konala za silné policejní asistence a represe. Již před 28. říjnem bylo preventivně zadrženo 63 občanů na 24–26 hod. Po manifestaci bylo předvedeno na policejní stanice 355 občanů, z nichž 149 bylo zajištěno na 48 hod. O průběhu občanských manifestací 28. října v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě a represi státní moci vydal VONS podrobnou zprávu v Informacích o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 20, s. 15–16. Dále viz Sdělení VONS č. 1109 z 6. 11. 1989, tamtéž, č. 21, s. 5–6; a č. 1110, tamtéž, s. 6–7.

Jako představitelé nezávislých iniciativ doporučujeme všem občanům, kteří si chtějí připomenout výročí vzniku našeho státu nezávisle na oficiálních akcích, aby tak učinili svou přítomností na Václavském náměstí a hlavních náměstích českých a slovenských měst, jakož i památných místech souvisejících s tímto datem, v sobotu dne 28. října v době od 15 do 16 hodin.

Domníváme se, že klidná a spořádaná přítomnost svobodomyslných občanů může být za dnešní situace tím nejvýmluvnějším slovem k 28. říjnu a současným poměrům v naší zemi, jež můžeme říci sobě navzájem i světu.

Charta 77: Václav Havel, Tomáš Hradílek, Dana Němcová
HOS: Rudolf Battěk, Václav Benda
DI: Emanuel Mandler, Karel Štindl, Bohumil Doležal
Obroda: Miloš Hájek, Vladimír Kabrna, Luboš Kohout, Vladimír Kolmistr, Josef Kotrč
NMS: Hana Holcnerová, Jan Chudomel, Jana Petrová, Ruth Šormová

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 19, s. 2.
Komentáře
  • Dienstbier, J.: Nevůle k moci. In: Lidové noviny, roč. 2, č. 11 (listopad 1989), s. 1
  • Ruml, Jan: Hra s čísly. Tamtéž.
E1.Charta 77 upustila od vydání samostatného prohlášení, které připravovala jako dokument č. 67/89. Její stanovisko viz též v dokumentu D585 (13. 10. 1989). Prohlášení k 28. říjnu s historickým hodnocením a politickými požadavky vydaly Čs. demokratická iniciativa, Hnutí za občanskou svobodu a Obroda. Viz Čas Demokratické iniciativy 1987–1990. Praha 1993, s. 192–193.
Manifestace stoupenců nezávislých iniciativ se na Václavském náměstí konala za silné policejní asistence a represe. Již před 28. říjnem bylo preventivně zadrženo 63 občanů na 24–26 hod. Po manifestaci bylo předvedeno na policejní stanice 355 občanů, z nichž 149 bylo zajištěno na 48 hod. O průběhu občanských manifestací 28. října v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě a represi státní moci vydal VONS podrobnou zprávu v Informacích o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 20, s. 15–16. Dále viz Sdělení VONS č. 1109 z 6. 11. 1989, tamtéž, č. 21, s. 5–6; a č. 1110, tamtéž, s. 6–7.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc10
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse