D574

1989, 21. srpen, Praha. – Společné prohlášení Charty 77 a maďarského Svazu svobodných demokratůE1V květnu 1988 se v Maďarsku ustavila Síť svobodných iniciativ jako otevřená platforma pro spolupráci opozičních skupin. V listopadu se pak přeměnila ve Svaz svobodných demokratů. k srpnové invazi roku 1968 s vyjádřením naděje v brzkou svobodnou budoucnost. (Nečíslovaný dokument)

Staré obavy a nové naděje

Východní část Evropy se v každém desetiletí znovu obrozuje nadějí, že po dlouhé noci útlaků se tato část našeho kontinentu, která tolik trpí, konečně stane naším svobodným domovem. Před 21 lety byla Praha hlavním městem naděje. Maďarští vojáci byli posláni proti Praze lidmi, kteří se sovětskou diktaturou uzavřeli pakt proti vlastnímu národu. Dnes se svět dívá na Varšavu, Moskvu a Budapešť s otázkou, zda toto nesmyslné a krvavé dobrodružství lidstva, které bylo nazýváno komunismem, už skončí. Utlačovatelský režim se otřásá v základech i v Československu. Ti, kteří jsou u moci, hájí své pozice a současně se o ně bojí.

Českoslovenští a maďarští demokraté se musejí scházet tajně na ulicích Prahy, které jsou plné policistů. Pokud si chtějí podat ruce, musejí to dělat ve skrytu.

Věříme, že naděje nebude tentokrát zklamána, že rodící se demokracie nebude zničena ani cizími tanky, ani policejním násilím. Že nebude pohřbena pod nánosem čtyřiceti let vlády diktátu. Věříme, že demokracie překračuje hranice a že dny diktatur jsou sečteny. Nejen v Praze, ale také v Berlíně, Sofii, Bukurešti i jinde.

Před deseti lety se obhájci lidských práv z obou zemí poprvé spojili v boji proti porušování lidských práv, za zákony zaručující občanské svobody. I v budoucnosti musíme zůstat spojeni v boji:

proti státu ovládanému jednou stranou – za skutečnou demokracii;

proti šovinismu – za uznání práv menšin;

proti hospodaření, které ničí vody, vzduch a lesy, proti nesmyslným investicím do gigantických projektů – za lidské podmínky k životu.

Náš osud je spojen násilím. Naše budoucnost by měla být společná svobodnou volbou ve svobodné Evropě.

Za Chartu 77 Dana Němcová a Saša Vondra, její mluvčí,
za Svaz svobodných demokratů Ferenc KöszegE2Podle agentury VIA odjela do Prahy čtyřčlenná delegace SDS, aby se zúčastnila spolu se zástupci FIDESZ a Dělnické solidarity demonstrace 21. srpna. Československé pohraniční orgány ve Štúrovu však tři členy delegace, László Rajka, syna popraveného maďarského politika, vydavatelku samizdatu Rózu Holosánovou a předsedu ekologické skupiny Dunajský kruh Jánose Varghu, vrátily do Maďarska, takže do Prahy přijel pouze Ferenc Köszeg.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77, VIA Praha CS 050 (26. 8. 1989). – Počítačový výtisk.
E1.V květnu 1988 se v Maďarsku ustavila Síť svobodných iniciativ jako otevřená platforma pro spolupráci opozičních skupin. V listopadu se pak přeměnila ve Svaz svobodných demokratů.
E2.Podle agentury VIA odjela do Prahy čtyřčlenná delegace SDS, aby se zúčastnila spolu se zástupci FIDESZ a Dělnické solidarity demonstrace 21. srpna. Československé pohraniční orgány ve Štúrovu však tři členy delegace, László Rajka, syna popraveného maďarského politika, vydavatelku samizdatu Rózu Holosánovou a předsedu ekologické skupiny Dunajský kruh Jánose Varghu, vrátily do Maďarska, takže do Prahy přijel pouze Ferenc Köszeg.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den21
Měsíc8
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse