D573

1989, 19. srpen, Praha. – Pozdravné poselství účastníkům mezinárodní konference o právu národů na sebeurčení a rovnoprávnost konané v Rize 21.–22. 8. 1989 a věnované historické analýze roku 1939. (Nečíslovaný dokument)

Dámy a pánové,

scházíte se, abyste se pokusili objektivně zhodnotit citlivé a donedávna jednostranným výkladem zatížené údobí Vaší novodobé historie, spojené s počátkem 2. světové války.

Dobrat se pravdy dějin není úkol nijak snadný. Jsme si spolu s Vámi vědomi, že bez hlubokého, ideologicky nedeformovaného poznání minulosti není možné učinit zadost historické spravedlnosti, nelze pravdivě vnímat a reflektovat potřeby a požadavky současnosti a je obtížné svést zápas za demokracii a za právo národů rozhodovat o svém vlastním osudu.

Chápeme plně závažnost tohoto úkolu. Chápeme to o to více, že právě ve dnech Vašeho jednání si připomínáme 21. výročí nezákonného zásahu armád pěti zemí Varšavské smlouvy do nezadatelných práv našich národů. Důsledky tohoto agresivního počinu doléhají na naši zemi dodnes a jsou hlavní příčinou toho, že naše společnost zatím nevykročila na cestu hluboké, všestranné obnovy. Dosáhnout zásadního přehodnocení tohoto dějinného faktu je pro naši zemi proto prvořadým úkolem. V tomto úsilí mohou být pro nás podněty a závěry z Vaší konference věnované analýze historických souvislostí roku 1939 zdrojem inspirace a posily.

Přejeme Vašemu jednání dělnou a tvůrčí atmosféru.E1Pozdrav Charty 77 přednesl jejím jménem host konference František Janouch.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 16, s. 4.
E1.Pozdrav Charty 77 přednesl jejím jménem host konference František Janouch.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den19
Měsíc8
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse