Haselman, Oldřich

diplomat a politik; pracovník OSN; exponent exilové ČSSD

Haselman Oldřich, * 8.8.1925 Brno, diplomat a politik. Pochází z tradiční sociálně demokratické rodiny: syn Františka Haselmana, dlouholetého předsedy místní stranické organizace brněnské Masarykově čtvrti, vnuk Šimona Hobla, spoluzakladatele sociální demokracie na Moravě; zároveň synovec básníka Jiřího Mahena. 1944 maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a 1945–48 studoval na Vysoké škole obchodní v Praze, kde stál v čele sociálně demokratických studentů. 1946–48 člen, posléze zahraničně politický referent ústřední komise mládeže ČSSD, zároveň tajemník zahraničně politické komise strany. Koncem března 1948 odešel do exilu a pokračoval v politické činnosti jako člen ústřední komise mládeže a ústředního výkonného výboru exilové ČSSD. 1950–52 vystudoval politické vědy na pařížské univerzitě; od 1955 fran­couzský státní občan a člen Francouzské socialistické strany. 1955–86 působil ve službách Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, posléze jako ředitel jeho kanceláře pro Ameriku a Evropu. Udržoval úzké kontakty se Socialistickou internacionálou a prostředkoval spolupráci mezi exilovou ČSSD a Francouzskou socialistickou stranou. Od 80. let žije střída­vě ve Francii a v Uruguayi; od začátku 90. let pravidelně navštěvuje ČR. Podílel se na obnově činnosti ČSSD ve vlasti, na propagaci české kultury v zahraničí a na vybudování památní­ku svého strýce Jiřího Mahena v Brně (čestný člen Společnosti Jiřího Mahena).