D567

1989, 4. červenec, Praha. – Dopis nezávislých občanských iniciativ poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku s žádostí, aby podpořili text dopisu určeného vládám a parlamentům pěti zemí, jejichž armády obsadily v srpnu 1968 Československo

Vážení poslanci Evropského parlamentu,

dne 3. července letošního roku jsme zaslali dopis parlamentům a vládám pěti zemí, jejichž armády obsadily v srpnu 1968 Československo.E1Srv. předcházející dokument D566 (3. 7. 1989). Žádáme v něm, aby se zastupitelské sbory i vlády těchto zemí konečně distancovaly od činu, který byl a zůstává neomluvitelným porušením mezinárodního práva, jakož i práva národů svobodně rozhodovat o svém rozvoji. Byli bychom Vám vděčni, kdybyste se s textem dopisu seznámili a podpořili jej. K naší žádosti nás vedou přinejmenším tři důvody.

První důvod je právní. Bezpečnost národů a států není myslitelná, pokud připustíme, aby kterýkoli stát nebo skupina států stavěly právo síly nad sílu práva. Srpnová invaze nebyla bezvýznamným incidentem. Byla to největší vojenská akce v Evropě od konce druhé světové války. Její iniciátoři při ní projevili mimořádné opovržení k normám, jež garantují mír a spolupráci. Skutečnost, že ani po jedenadvaceti letech se politické reprezentace intervenčních zemí nedistancovaly od tohoto skutku, nelze bezstarostně přecházet.

Druhý důvod je vnitřní. Intervence u nás přerušila proces společenských přeměn a restaurovala neostalinský systém. V důsledku toho nemáme dnes základní lidská práva, zato však politické procesy a politické vězně. Způsobila to Brežněvova doktrína, která v československém případě nebyla odvolána.

Třetí důvod je mravní, neboť srpnová intervence byla dílem obludné lži, jež přepadení nazvala bratrskou pomocí a pokojný vývoj k větší svobodě kontrarevolucí.

Budoucnost Evropy však nelze stavět na lžích.

Náš spisovatel Karel Čapek napsal v předvečer Mnichova, 25. září 1938, modlitbu, z níž vyjímáme:

„Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru. Bude to cennější než každé spojenectví.

Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoli národa bude zkřiveno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí, každá lež je útok na bezpečí světa.“

Jsme Evropané, žijeme ve středu svého kontinentu, a proto věříme, že Váš parlament věnuje pozornost této vpravdě evropské otázce.

Charta 77 – Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
Československý helsinský výbor – Jiří Hájek, Ladislav Lis, Václav Malý
Demokratická iniciativa – Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, Martin Litomiský
Hnutí za občanskou svobodu – Rudolf Battěk, Jan Štern, Martin Dohnal, Pavel Bratinka, Ján Čarnogurský
Nezávislé mírové sdružení – Hana Holcnerová, Jan Chudomel, Jana Petrová, Jan Svoboda, Ruth Šormová
Mírový klub Johna Lennona – Stanislav Penc, Heřman Chromý
Sdružení TGM – Stanislav Podaný

Zdroj
  • Zpravodaj Čs. helsinského výboru, roč. 1989, č. 4, září 1989, s. 32–33.
E1.Srv. předcházející dokument D566 (3. 7. 1989).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc7
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse