D564

1989, 29. červen, Praha. – Blahopřejný dopis Františku kardinálu Tomáškovi k 90. narozeninám. (Dokument č. 48/89)

Jménem občanské iniciativy Charta 77 chceme blahopřát člověku Františku Tomáškovi k jeho požehnanému věku 90 let a celému dílu jeho života.E1Součástí oslav kardinálových narozenin byla pontifikální mše v katedrále sv. Víta, kterou 1. července celebroval sám kardinál, koncelebrovalo několik desítek zahraničních biskupů, arcibiskupů a kardinálů. Oslav se zúčastnilo na 60 zahraničních hodnostářů. Poselství papeže Jana Pavla II. kardinálovi latinsky přednesl arcibiskup F. Colasuone.

Chceme také blahopřát církevnímu knížeti primasovi zemí království českého, arcibiskupovi pražskému a římskému kardinálovi Františku Tomáškovi za všechno, co v těžkých dobách pronásledování vykonal nejen pro záchranu a znovuoživení katolické církve v Československu, ale také pro obnovu jejího národního a ekumenického charakteru, a činíme tak z pozice lidí, kteří namnoze neuznávají církevní ani boží autoritu, kteří však hodlají respektovat pravdivé svědectví a osobní nasazení, ať už je naleznou kdekoliv.

Konečně do třetice chceme blahopřát a poděkovat našemu velkému spoluobčanovi ThDr. Františku Tomáškovi. Blahopřát k tomu, že se stal i v celospolečenském zcela nenáboženském smyslu jedním z velkých symbolů a autorit, které profilují cestu k možnému lepšímu příštímu našich národů, a poděkovat za to, že se neváhal zastat nespravedlivě pronásledovaných a angažovat se ve věci lidských a občanských práv a svobod, nedbaje na možné předhůzky, které služebníci nespravedlivé moci vystupňovali až v nechutné a urážlivé štvanice, že takovéto konkrétní lidské a občanské angažmá je neslučitelné s jeho církevním úřadem.

Pane kardinále Tomášku!

Chceme Vám vyjádřit svou hlubokou úctu a hlavně naději, že přes svůj pokročilý věk budete moci ještě dlouhá léta plnit svou nezastupitelnou úlohu v československé společnosti. Křesťané v našem společenství se za Vás modlí, ostatní Vám upřímně drží palce. Všichni společně pak stojíme při Vás.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 14, s. 3.
E1.Součástí oslav kardinálových narozenin byla pontifikální mše v katedrále sv. Víta, kterou 1. července celebroval sám kardinál, koncelebrovalo několik desítek zahraničních biskupů, arcibiskupů a kardinálů. Oslav se zúčastnilo na 60 zahraničních hodnostářů. Poselství papeže Jana Pavla II. kardinálovi latinsky přednesl arcibiskup F. Colasuone.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den29
Měsíc6
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse