D561

1989, 16. červen, Praha. – Telegram maďarským občanům při příležitosti celonárodního pietního aktu na paměť Imre Nagye a jeho spolupracovníků. (Dokument č. 46/89)

Občanům Maďarska

Vážení!

Dnes, 16. června 1989, vzdáváte veřejně poctu někdejšímu maďarskému předsedovi vlády Imre Nagyovi a jeho spolupracovníkům, kteří byli před jedenatřiceti lety popraveni na základě rozsudků vynesených ve vykonstruovaném soudním procesu. Skutečným důvodem justiční vraždy však bylo to, že její oběti stály v říjnu a listopadu 1956 v čele všelidového povstání proti stalinskému despotismu a že se vzepřely invazi sovětské armády, která měla povstání potlačit.

Důstojné uložení ostatků Imre Nagye a jeho druhů pokládáme za jejich občanskou rehabilitaci, kterou – jak pevně věříme – brzy doprovodí i rehabilitace právní.E130. března byla zahájena exhumace ostatků Imre Nagye a jeho druhů popravených v roce 1958 a anonymně pohřbených. Při celonárodním pietním aktu 16. června byly ostatky Imre Nagye důstojně pohřbeny. Za Chartu 77 se pohřbu zúčastnila a věnec položila Helena Němcová.

Události, které vstoupily do historie Vaší země před třiatřiceti lety, se dnes dostávají do pravdivého světla. Do světla poznání, že cesta k lepší budoucnosti vede vždy přes nezbytná zadostiučinění spravedlnosti.

Spolu s Vámi uznáváme osobnost Imre Nagye jako novodobý symbol Vašich snah a tužeb po svobodě, demokracii a spravedlnosti, tedy po těch univerzálních hodnotách, jež inspirují i naše úsilí o ozdravění společnosti.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 13, s. 6.
Komentář
  • Maďaři přehodnocují podzim 1956. In: Ze zásuvky i z bloku, č. 22 (červen 1989)
  • Němcová, H.: 16. červen v Budapešti. In: Lidové noviny, roč. 2 (léto 1989), s. 16.
E1.30. března byla zahájena exhumace ostatků Imre Nagye a jeho druhů popravených v roce 1958 a anonymně pohřbených. Při celonárodním pietním aktu 16. června byly ostatky Imre Nagye důstojně pohřbeny. Za Chartu 77 se pohřbu zúčastnila a věnec položila Helena Němcová.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den16
Měsíc6
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse