D558

1989, 25. květen, Praha. – Dopis velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ministerskému předsedovi ČLR Li Pchengovi, vyzývající čínské vedení k zdrženlivosti a rozvaze vůči demonstrujícím čínským studentům a dělníkům a vyjadřující solidaritu s jejich požadavky. (Dokument č. 44/89)

Velvyslanectví Čínské lidové republiky, Praha 6

Li Pcheng, předseda rady ministrů ČLR

Již po více než jeden měsíc na sebe soustřeďují pozornost světové veřejnosti demonstrace v Pekingu i dalších čínských městech.E1Protesty čínské opozice se šířily od roku 1978, první bylo tzv. „Hnutí zdi demokracie“ (1978–1979). Koncem roku 1986 se opoziční nálady rozšířily hlavně mezi studenty a postupně zasáhly i ostatní obyvatelstvo. Když byl v dubnu 1989 odstraněn z funkce generální tajemník ÚV KS Číny Chu Jao-pang, který se studenty sympatizoval, a když záhy poté zemřel, studenti se shromáždili na pekingském Náměstí nebeského míru (Tchien-an-men) a zahájili nepřetržitou stávku za svobodu tisku, dialog s mocí, opatření proti korupci funkcionářů a studentskou samosprávu. Ke studentům se připojili dělníci, kteří žádali svobodné odbory. V polovině května vyhlásilo vedení Číny výjimečný stav v Pekingu a dalo rozkaz k vyklizení náměstí armádou. Dramatický průběh nastal 4. června, kdy 27. čínská armáda pronikla přes odpor obyvatel města na Náměstí nebeského míru, zahájila palbu a demonstrující studenty zmasakrovala. Naše informace o nich jsou sporé a neúplné, situace se zdá být nepřehledná. Přesto se domníváme, že zprávy, které máme k dispozici, nám dovolují určit některé závěry. K hlavním požadavkům demonstrujících – zprvu studentů, k nimž se později připojily statisíce, ne-li miliony dalších občanů – patří demokracie, svoboda slova, tisku a shromažďování a boj s korupcí. Demonstrace jsou až na výjimky pokojné, postup úřadů byl dosud zdrženlivý. S vyhlášením výjimečného stavu se ale situace zkomplikovala. Zasáhne-li vojsko, může dojít ke krveprolití.

Ve světě se dnes prosazuje vývoj, který směřuje k větší demokracii a pluralitě. Požadavky čínských studentů a dalších občanů považujeme za naprosto legitimní a vyjadřujeme jim svou plnou solidaritu. Zároveň apelujeme na čínskou vládu, aby dlouhodobě nastřádané problémy ve vlastní společnosti řešila uvážlivě, nenásilně a demokraticky.

Obracíme se na Vás také proto, že i naše dlouhodobá snaha o respektování lidských práv a základních svobod a o demokratizaci čs. společnosti naráží na mnoho problémů a přináší i své nemalé oběti. Dobře víme, co pro ohrožené znamená síla mezinárodní solidarity.

V roce 1979 byl ve Vaší zemi odsouzen k patnácti letům vězení Wej Ťing-šeng, vydavatel samizdatového časopisu Tchan-suo. Bezprostředním podnětem k jeho uvěznění bylo autorství nápisu na „Zdi demokracie“ v Pekingu. Nápis vyzýval čínské vedení, aby přistoupilo i k páté modernizaci – totiž k demokracii. Wej Ťing-šeng není jediným politickým vězněm v Číně, ale stal se symbolem úsilí o společenské změny ve vlastní zemi, o změny, které odpovídají celosvětovému vývoji.

Chce-li tedy čínská vláda prokázat důvěryhodnost, moudrost a rozvahu, měla by se zasadit nejen za respektování oprávněných požadavků studentů, ale i za propuštění všech politických vězňů včetně Wej Ťing-šenga.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 12, s. 3.
E1.Protesty čínské opozice se šířily od roku 1978, první bylo tzv. „Hnutí zdi demokracie“ (1978–1979). Koncem roku 1986 se opoziční nálady rozšířily hlavně mezi studenty a postupně zasáhly i ostatní obyvatelstvo. Když byl v dubnu 1989 odstraněn z funkce generální tajemník ÚV KS Číny Chu Jao-pang, který se studenty sympatizoval, a když záhy poté zemřel, studenti se shromáždili na pekingském Náměstí nebeského míru (Tchien-an-men) a zahájili nepřetržitou stávku za svobodu tisku, dialog s mocí, opatření proti korupci funkcionářů a studentskou samosprávu. Ke studentům se připojili dělníci, kteří žádali svobodné odbory. V polovině května vyhlásilo vedení Číny výjimečný stav v Pekingu a dalo rozkaz k vyklizení náměstí armádou. Dramatický průběh nastal 4. června, kdy 27. čínská armáda pronikla přes odpor obyvatel města na Náměstí nebeského míru, zahájila palbu a demonstrující studenty zmasakrovala.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den25
Měsíc5
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse