D557

1989, 23. květen, Praha. – Dopis Evropskému mírovému shromáždění (END) k pozvání Charty 77 na veřejné shromáždění v Londýně a k jeho programu inspirovanému mírovým seminářem Praha 88 (Dokument č. 42/89)

Veřejnému shromáždění ENDE1O organizaci END viz poznámku k D278. v Londýně dne 30. 5. 1989

Drazí přátelé,

přijali jsme s díky Vaše pozvání na londýnské veřejné shromáždění v Institute of Contemporary Arts. Skutečnost, že nikdo z nás nemá potřebné cestovní doklady, aby se mohl zúčastnit, je jen jedním z dokladů stavu politické kultury v Československu, a to i po podpisu vídeňských dokumentů. Ačkoliv se i československá vláda zavázala podporovat styky mezi nezávislými občany a organizacemi, odmítá je dosud byť jen tolerovat. Vaše shromáždění můžeme proto pozdravit toliko dopisem.

Vítáme, že se chcete zabývat alternativní představou Evropy a v této souvislosti také návrhem na vytvoření nezávislého helsinského shromáždění. Myšlenka vytvoření mezinárodní instituce k prosazování helsinského procesu zdola vzešla v červnu loňského roku z prostředí semináře Praha 88.E2Srv. dokumenty D460 (18. 4. 1988) a D476 (20. 6. 1988). Dynamický vývoj v některých státech východní poloviny rozdělené Evropy a v mezinárodních vztazích zvyšuje naléhavost vytváření nových internacionálních demokratických a pluralitních struktur. Domníváme se, že reprezentativní nevládní shromáždění, jakýsi občanský parlament, prosazující program mírového a demokratického sjednocení Evropy a usilující o svobodné, ekonomicky silné, ekologicky orientované a sociálně spravedlivé společnosti v oblasti helsinského procesu, by bylo žádoucím vyvážením následných konferencí na úrovni vlád. Helsinský proces by tak byl rozvíjen mezi vládami i mezi občany, ve vzájemném střetávání a spolupráci, stal by se „kulatým stolem“ na mezinárodní úrovni.

Dovolte, drazí přátelé, abychom Vám poděkovali za všechny projevy solidarity s Chartou 77, dalšími nezávislými skupinami a jednotlivci v Československu. Světová solidarita pomohla zmírnit postihy mnohých československých občanů. Avšak nejen to. Vaši solidaritu chápeme jako výraz vědomí našeho společného osudu, vědomí, že zájmy a tužby všech lidí jsou stejné a že prosazení svobodných, demokratických a spravedlivých politických a sociálních poměrů v každé společnosti je nejen předpokladem jejího klidného vývoje, ale také mezinárodního míru.

S přátelskými pozdravy

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 11, s. 7–8.
E1.O organizaci END viz poznámku k D278.
E2.Srv. dokumenty D460 (18. 4. 1988) a D476 (20. 6. 1988).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc5
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse