D555

1989, 23. květen, Praha. – Otevřený dopis členským zemím NATO při příležitosti výroční konference v Bruselu, vyzývající k iniciativě za rozpuštění Varšavské smlouvy a NATO. (Dokument č. 40/89)

Otevřený dopis členským zemím NATO u příležitosti jejich nadcházející výroční konference v Bruselu

Vážené dámy a pánové,

čtyřicáté výročí vzniku své organizace si připomínáte v době probíhajících změn ve východní polovině rozdělené Evropy, změn, které směřují k rozchodu se stalinismem a k tvorbě demokratičtějších vztahů ve společnosti i mezi národy.

Uvědomujeme si význam, který měla v poválečné době Atlantická smlouva pro bezpečnost Vašich zemí a pro zastavení stalinské expanze. Chápeme, že státy, které reprezentujete, nemohou riskovat oslabení vlastní bezpečnosti pro pouhou naději, a že důraznější odzbrojovací kroky nemůžete dělat bez jistoty, že současné změny ve východní Evropě jsou nezvratné. Jako ti, kteří jsou po léta pronásledováni za své úsilí o demokratičtější poměry ve své zemi a ve své části Evropy, nejsme zajisté podezřelí z toho, že příliš důvěřujeme vládám sovětského bloku a že nechápeme všechny Vaše důvody k opatrnosti.

Přesto se domníváme, že vývoj ke skutečnému a vpravdě demokratickému míru by dnes významně posílila větší iniciativnost Vašeho společenství.

Jsme po léta přesvědčeni, že pro náš osud, stejně jako pro osud všech zemí na obou stranách nynějšího rozdělení, je třeba překonat vojensko-politické bloky a bipolární bezpečnostní systém nahradit pluralitním systémem spolupráce všech zemí a národů v oblasti působení NATO a Varšavské smlouvy.

I proto žádáme odchod sovětských vojsk z území Československa a podporujeme návrhy na rozpuštění nejprve vojenské složky a pak i zrušení Varšavské smlouvy. Je to ovšem politicky reálné jen v případě, že budou rozpuštěny oba vojensko-politické bloky.E1Ke stanovisku Charty 77 k překonání vojensko-mocenských bloků a vytvoření pásma míru v Evropě srv. D297 z 11. 3. 1985 (Pražská výzva).

Jsme si vědomi, že bude třeba vyřešit mnoho politických, státoprávních a vojensko-technických otázek, má-li se pluralitní bezpečnostní systém stát lepší zárukou míru a bezpečnosti než systém dosavadní. Ale dalšímu rozvoji mezinárodních vztahů by nepochybně prospělo, kdyby státy NATO veřejně vyhlásily svou vůli jednat s Varšavskou smlouvou o rozpuštění obou paktů do roku 2000.

Vaše politické rozhodnutí překonat poválečné rozdělení světa a jeho důsledky by mělo mimořádný význam pro všechny a především pro demokratický vývoj v naší části světa.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77
Jiří Dienstbier, Václav Havel, Václav Malý, bývalí mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 11, s. 6–7.
E1.Ke stanovisku Charty 77 k překonání vojensko-mocenských bloků a vytvoření pásma míru v Evropě srv. D297 z 11. 3. 1985 (Pražská výzva).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc5
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse