D552

1989, 13. květen, Praha. – Dopis generálnímu tajemníku ÚV KSČ M. Jakešovi o nevhodnosti návštěvy rumunského prezidenta N. Ceauçesca v Československu. (Dokument č. 37/89)

Pane generální tajemníku,

jak informoval náš denní tisk, má v nejbližších dnech navštívit Československo rumunský prezident Nicolae Ceauçescu.E1Generální tajemník Rumunské komunistické strany a prezident Rumunska Nicolae Ceauçescu navštívil Československo 17. 5. 1989. Předal G. Husákovi Řád vítězství socialismu a s M. Jakešem jednal o dalším prohlubování výrobní kooperace a specializace. Rádi bychom k této chystané návštěvě vyjádřili své stanovisko.

Svět se již dnes, byť s obtížemi, přece jen dozvídá o katastrofální situaci, do které vlastní zemi přivedla vláda rumunského prezidenta. Dozvídá se také o plánech, které jsou v naprostém rozporu se základními normami lidského jednání a v jejichž důsledku se rumunská společnost ocitne na pokraji kulturní genocidy. Popírání i těch základních práv a svobod lidského jedince, útlak národnostních menšin, systematické a záměrné ničení kulturních památek, plány na násilné soustředění obyvatel do panelových „agrocenter“, chudoba a bezpráví většiny a privilegia a moc vyvolených, hermetické uzavírání se před světem i naprostá ignorace světového veřejného mínění, to vše přivedlo rumunskou společnost do situace, která nemá v poválečné Evropě analogii. Civilizovaný svět se proti tomu bouří a protestuje.E2Srv. dokumenty D442 (2. 1. 1988), D479 (7. 7. 1988) a D520 (6. 2. 1989).

Dovolte nám proto vyjádřit názor, že v době, kdy je světové veřejné mínění zděšeno rumunskou politikou v oblasti lidských práv a kdy by mělo být normální, ne-li státnickou povinností každé vlády vůči takové politice protestovat, považujeme chystanou pracovní a dokonce „přátelskou“ návštěvu rumunského prezidenta za krajně nevhodnou. A když už k ní dochází, pak Vás, pane generální tajemníku, žádáme, abyste k postoji rumunského vedení vůči vlastnímu lidu zaujal kategorické, veřejně vyslovené stanovisko. V opačném případě se musíme domnívat, že s podobnými diktátorskými praktikami nejen souhlasíte, ale že je dokonce i podporujete.

S pozdravem

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 11, s. 4.
E1.Generální tajemník Rumunské komunistické strany a prezident Rumunska Nicolae Ceauçescu navštívil Československo 17. 5. 1989. Předal G. Husákovi Řád vítězství socialismu a s M. Jakešem jednal o dalším prohlubování výrobní kooperace a specializace.
E2.Srv. dokumenty D442 (2. 1. 1988), D479 (7. 7. 1988) a D520 (6. 2. 1989).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc5
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse