D548

1989, 22. duben, Praha. – Telegram skupině Důvěra ve Lvově, protestující proti brutálnímu postupu ukrajinské policie proti předvolebnímu shromáždění. (Nečíslovaný dokument)

Vážení přátelé!

Teprve dnes k nám dorazil Váš otevřený dopis, kterým informujete o březnových událostech ve Lvově1Sovětská policie zde surovým způsobem rozehnala mnohatisícové předvolební shromáždění a řadu osob krátkodobě zadržela. Solidární telegram lvovské skupině DůvěraSkupina Důvěra ve Lvově poslalo také Nezávislé mírové sdružení (NMS)Nezávislé mírové sdružení. Pozn. red. a o neutěšených poměrech ve Vaší republice. Velice s Vámi cítíme, protože se také střetáváme s obdobnými projevy „starého myšlení“ brežněvovské éry včetně zastrašování, otevřeného násilí na občanech a následných represí, které sledují potlačení projevů skutečného mínění skutečného lidu.

Vyslovujeme plnou podporu Vašim spravedlivým požadavkům, protestujeme proti manipulátorským postupům Vašich místních činitelů v čele s prvním tajemníkem V. Ščerbickým a přejeme Vám brzký úspěch ve Vašem úsilí o nápravu.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě, roč. 12 (1989), č. 9, s. 7.
1.Sovětská policie zde surovým způsobem rozehnala mnohatisícové předvolební shromáždění a řadu osob krátkodobě zadržela. Solidární telegram lvovské skupině Důvěra poslalo také Nezávislé mírové sdružení. Pozn. red.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc4
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse