D546

1989, 21. duben, Praha. – Pozdravný dopis sjezdu radikální strany v Budapešti. (Dokument č. 33/89)

Vážené dámy, vážení pánové!

Děkujeme za Vaše pozvání na sjezd radikální strany ve dnech 22.–26. 4. 1989 a obzvláště nás těší, že se uskuteční v Budapešti.E1Radikální strana byla založena v Itálii jako strana nadnárodní a rozšířila se do mnoha dalších zemí. V Budapešti založila své větší středisko. Vydávala časopis Strana nová, který byl překládán do čtrnácti jazyků, do Československa byl distribuován v českém jazyce z Budapešti. Strana působila krátce po roce 1989 také v Československu. Srdečně zdravíme všechny účastníky i hostitele setkání.

Vaše humanitární cíle, úsilí o dodržování lidských práv, péče o sociální i ekologickou situaci ve světě jsou nám blízké právě tak jako nenásilné metody a přesvědčení, že je potřeba překonávat geografické i politické hranice v činném dialogu.

Projevy Vaší solidarity jsme již sami vícekrát pocítili a vážíme si jich. Žel situace v naší zemi je nadále taková, že nám nezbývá než znovu žádat o pomoc, zejména pro naše vězně svědomí. Jsou to především Václav Havel, Petr Cibulka, Ivan Jirous, František Stárek a Jiří Tichý z prostředí Charty 77, současně všichni činní v oblasti nezávislé kultury, a dále představitelé mírových iniciativ JUDr. Hana Marvanová, Tomáš Dvořák, Jana Petrová a Otakar Veverka. Jste však jistě informováni, že rozsah represí od srpna 1988, kdy je někteří z Vás osobně v Praze pocítili, daleko převyšuje Váš výčet a je záporným znamením vývoje k demokratizaci a dalším nezbytným reformám v naší zemi. Je také v rozporu s mezinárodně přijatými závazky našeho státu.

Proto by nás velice zajímaly výsledky Vašich rozprav, které pro sjezd připravujete, zvláště k tématu přechodu od totalitárních systémů k demokratickým, od napětí mezi různými světonázory k uvolnění, od jakékoliv formy nenávisti ke spravedlnosti, míru a skutečné kooperaci všech lidí dobré vůle. Domníváme se, že dobrá vůle nejen mezi lidmi, ale i vládnoucích organizací by měla překonat všechny názorové, národnostní i rasové neshody za předpokladu zachování respektu k historickým a etnickým rozlišnostem a zejména k lidské a občanské svobodě jednotlivců. Doufáme, že budou nalezeny ekonomické podmínky k odstranění konzumního nadbytku na jedné straně a hladovějících na straně druhé, pokud rozumné uspořádání ve světě převládne nad sobeckými zájmy ať už osobními nebo státními.

Věříme, že je možné předat naši planetu budoucím pokolením jako dobře udržovaný společný domov.

Vašemu dlouhodobému úsilí, které směřuje k těmto žádoucím cílům, i všem aktuálním akcím přejeme hodně zdaru! Chceme je solidárně podporovat, nakolik je v našich silách a možnostech.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), s. 5.
E1.Radikální strana byla založena v Itálii jako strana nadnárodní a rozšířila se do mnoha dalších zemí. V Budapešti založila své větší středisko. Vydávala časopis Strana nová, který byl překládán do čtrnácti jazyků, do Československa byl distribuován v českém jazyce z Budapešti. Strana působila krátce po roce 1989 také v Československu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den21
Měsíc4
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse