D543

1989, 15. duben, Praha. – Sdělení o propuštění Stanislava Devátého z vězení. (Dokument č. 30/89)

Stanislav Devátý propuštěn z vazby

Dne 26. 3. 1989 byl ustaven Výbor na obranu Stanislava Devátého, který v průběhu dalšího měsíce uskutečnil a připravil řadu akcí na jeho záchranu. Charta 77 se dokumentem č. 29/89 z 8. 4. 1989 obrátila na veškerou veřejnost u nás i v zahraničí s žádostí o účinnou pomoc pro Stanislava Devátého, který od svého zatčení dne 16. 3. t. r. držel protestní hladovku.

Dne 14. 4. 1989, tedy 30. den hladovky, byl Stanislav Devátý propuštěn z vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci na základě rozhodnutí krajského prokurátora v Brně se zdůvodněním, že pominuly vazební důvody. Stanislav Devátý je nadále trestně stíhán na svobodě a v současné době je hospitalizován v krajské nemocnici v Gottwaldově.

Děkujeme všem přátelům doma i v cizině, kteří projevy účasti, solidarity a pomoci přispěli k včasnému a šťastnějšímu obratu v osudu našeho přítele Stanislava Devátého, jehož důsledné statečnosti si hluboce vážíme. Vítáme také rozhodnutí odpovědných činitelů o propuštění Stanislava Devátého z vazby a doufáme, že tento projev zdravého rozumu nezůstane ojedinělý.E1S. Devátý byl znovu uvězněn po zadržení na prvomájové manifestaci v Praze a obviněn z přečinu proti veřejnému pořádku, přičemž nebylo ukončeno jeho trestní stíhání za trestný čin pobuřování z konce roku 1988 (viz D542 (8. 4. 1989). 19. 5. byl propuštěn, ale 7. 8. byl znovu vzat do vazby. Okresní soud v Gottwaldově rozhodl 15. 8. o ukončení vazby s odůvodněním, že důvody vazby pominuly, což 16. 8. potvrdil Krajský soud v Brně, avšak 29. 8. byl odsouzen Okresním soudem v Gottwaldově k trestu 20 měsíců nepodmíněně. 1. listopadu 1989 se za jeho nepřítomnosti konalo veřejné zasedání u Krajského soudu v Brně. Až do listopadových událostí se S. Devátý skrýval v Polsku. Viz D576 (31. 8. 1989).

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77
ing. Petr Bartoš za Výbor na obranu Stanislava Devátého

Na vědomí: Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Počítačový výtisk.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 9, s. 2.
E1.S. Devátý byl znovu uvězněn po zadržení na prvomájové manifestaci v Praze a obviněn z přečinu proti veřejnému pořádku, přičemž nebylo ukončeno jeho trestní stíhání za trestný čin pobuřování z konce roku 1988 (viz D542 (8. 4. 1989). 19. 5. byl propuštěn, ale 7. 8. byl znovu vzat do vazby. Okresní soud v Gottwaldově rozhodl 15. 8. o ukončení vazby s odůvodněním, že důvody vazby pominuly, což 16. 8. potvrdil Krajský soud v Brně, avšak 29. 8. byl odsouzen Okresním soudem v Gottwaldově k trestu 20 měsíců nepodmíněně. 1. listopadu 1989 se za jeho nepřítomnosti konalo veřejné zasedání u Krajského soudu v Brně. Až do listopadových událostí se S. Devátý skrýval v Polsku. Viz D576 (31. 8. 1989).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den15
Měsíc4
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse