D537

1989, 27. březen, Praha. – Dopis Charty 77 odborové organizaci Solidarita a dalším polským nezávislým skupinám s poděkováním za projevy solidarity s čs. obhájci lidských práv. (Dokument č. 24/89)

Polským nezávislým skupinám:

Nezávislé samosprávné odborové organizaci Solidarita (NSZZ Solidarność), Polsko-čs. solidaritě, hnutí Svoboda a mír (WiP), Polské socialistické straně demokratické revoluce (PPS-RD), Konfederaci nezávislého Polska (KPN), Helsinskému výboru v Polsku, Polské socialistické straně (PPS)

Milí přátelé!

Dozvěděli jsme se o významných projevech solidarity různých skupin polského lidu včetně středoškoláků a vysokoškoláků s vězněnými a pronásledovanými obhájci lidských práv v Československu, za které z celého srdce děkujeme.E1Srv. D524 (18. 2. 1989).

Ukazuje se, že zcela neopodstatněné věznění Václava Havla, Jany Petrové, Oty Veverky, Hany Marvanové, Tomáše Dvořáka a dalších v souvislosti se spontánními manifestacemi z poslední doby se stává ukázkou toho, v jakém rozporu jsou skutky československých úřadů se slovy o demokratizaci a přestavbě, především pak s přijatými závazky v rámci helsinského jednání.

Podobně jako u Vás i v Československu se aktivita nezávislých skupin stává náhradou za chybějící kontrolní mechanismy včetně svobodného projevu veřejného mínění, jež v sobě musí zahrnovat každý demokratický politický systém. Tyto skupiny v Polsku, Československu, Maďarsku, Sovětském svazu, NDR i jinde hrají a bezesporu sehrají významnou roli v demokratizaci společenského života našich zemí. Solidarita mezi nimi je novou nedocenitelnou hodnotou, kterou chceme a musíme pěstovat a dále všestranně rozvíjet.

S přátelskými pozdravy

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 7, s. 2.
E1.Srv. D524 (18. 2. 1989).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den27
Měsíc3
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse