D534

1989, 13. březen, Praha – Blahopřejný telegram nezávislým skupinám v Maďarsku ke státnímu státku, jímž se v Maďarsku opět stal 15. březen. (Nečíslovaný dokument)

Drazí přátelé,

máme velkou radost z toho, že po dlouhé době oslaví maďarští občané 15. březen opět jako státní svátek. Budeme s Vámi vzpomínat na vystoupení Sándora Petöfiho, který v tento den roku 1848 pootevřel cestu ke svobodnějšímu a důstojnějšímu životu ve Vaší zemi. Mnoho úspěchů na cestě za svobodou a spravedlností Vám přejí

Tomáš Hradílek, Dana Němcová a Saša Vondra, mluvčí Charty 77E1V témž čísle Informací o Chartě 77 byl zveřejněn následující Dopis z Budapešti adresovaný mluvčím Charty 77 a datovaný v Budapešti 19. 3. 1989: „Milí přátelé, připojujeme se k výzvě Čs. helsinského výboru ve věci Václava Havla. Rozhořčuje nás cynismus prokurátora a jeho argumenty, s nimiž požaduje pro Václava Havla vyšší trest. Den 21. března prohlašujeme i my za Den solidarity s Václavem Havlem. S úžasem se dozvídáme, že Hana Marvanová a Tomáš Dvořák byli odsouzeni k těžkému trestu vězení, i když podmíněně, a že jsou stále ve vazbě. Znepokojuje nás proces s Evou Vidlářovou, který se má konat 23. 3., jakož i zatčení Stanislava Devátého a šikanování jeho deseti přátel. Jsme solidární s Vámi, kteří bojujete za lidská práva a demokracii v Československu. Srdečně Vám děkujeme za pozdravy zaslané k našemu státnímu svátku. Valné shromáždění Svazu svobodných demokratů. Přijato jednomyslně všemi 1200 účastníky valného shromáždění.“ (Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 6, s. 3.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 6, s. 3.
E1.V témž čísle Informací o Chartě 77 byl zveřejněn následující Dopis z Budapešti adresovaný mluvčím Charty 77 a datovaný v Budapešti 19. 3. 1989: „Milí přátelé, připojujeme se k výzvě Čs. helsinského výboru ve věci Václava Havla. Rozhořčuje nás cynismus prokurátora a jeho argumenty, s nimiž požaduje pro Václava Havla vyšší trest. Den 21. března prohlašujeme i my za Den solidarity s Václavem Havlem.
S úžasem se dozvídáme, že Hana Marvanová a Tomáš Dvořák byli odsouzeni k těžkému trestu vězení, i když podmíněně, a že jsou stále ve vazbě. Znepokojuje nás proces s Evou Vidlářovou, který se má konat 23. 3., jakož i zatčení Stanislava Devátého a šikanování jeho deseti přátel. Jsme solidární s Vámi, kteří bojujete za lidská práva a demokracii v Československu.
Srdečně Vám děkujeme za pozdravy zaslané k našemu státnímu svátku.
Valné shromáždění Svazu svobodných demokratů. Přijato jednomyslně všemi 1200 účastníky valného shromáždění.“ (Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 6, s. 3.)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc3
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse