D532

1989, 12. březen, Praha. – Dopis vládě ČSSR, příslušným ministerstvům a expertům o potřebě znovu zvážit projekt vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. (Dokument č. 22/89)

K výstavbě vodních děl na Dunaji

Adresováno vládě ČSSR, Ministerstvu vnitra a životního prostředí ČSR, Ministerstvu vnitra a životního prostředí SSR, jednání expertů z ČSSR a šesti sousedních zemí v hotelu PrahaE1Dopis byl napsán u příležitosti jednání expertů z ČSSR a šesti sousedních zemí, kteří zasedali v Praze v hotelu Praha 13.–14. března 1989. Dokument byl osobně předán mluvčím Charty 77 A. Vondrou.

Dne 6. února 1989 byla na vládní úrovni podepsána dohoda mezi Československem a Maďarskem o zkrácení termínu výstavby soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros o patnáct měsíců. Připočteme-li k tomu skutečnost, že stupeň rozestavěnosti celé stavby je již vysoký, je nám jasné, jak nesnadné je zamýšlet se znovu nad celkovou užitečností a riziky tohoto podniku.

Jsme však přesvědčeni, že je to nutné. Projektanti díla, jeho dodavatelé i objednavatelé na obou březích Dunaje nás ujišťují, že vše je či bude v pořádku a že se v podstatě jedná o vzornou ekologickou stavbu.

Studie a stanoviska odborníků přírodovědců nás informují o opaku a přinášejí návrhy na úpravu projektu a změny plánovaného provozu soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros. V mezinárodním měřítku je to zejména prohlášení Americko-maďarského fondu pro ochranu přírody, prohlášení Mezinárodního fóra Oekodonau pořádaného loni na podzim pod záštitou nositelů Nobelových cen za biologii a také stanovisko Evropského parlamentu. Ze strany našich sousedů jde především o stanoviska Maďarské akademie věd, Maďarského svazu architektů, Maďarského úřadu pro ochranu prostředí, Výboru ochrany Vlastenecké lidové fronty Maďarska a četné studie skupiny Duna Kör [Dunajský kruh]. Z naší strany pak jde o stanoviska SAV, ČSAV a studie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, zejména o Návrh na vyhlášení NP Podunají, o studii Dunajská vodná diela očima ekológov a Dunajské vyhlásenie.

Poslední z domácích studií, stanovisko ekologické sekce Biologické společnosti ČSAV z ledna letošního roku, vyzývá, aby se přehodnotil celý projekt a postup výstavby soustavy vodních děl na základě jednání mezinárodní komise složené ze zastánců i odpůrců výstavby za účasti odborníků ze tří zainteresovaných zemí. Zmíněné stanovisko také uvádí, že iniciativa by měla vzejít z naší strany.E2Stanovisko ekologické sekce Biologické společnosti ČSAV in: Ekologický bulletin, č. 11 (březen 1989), s. 8–18.

Tento postoj je i naším postojem, a proto Vás žádáme, abyste se všemi vážnými námitkami a návrhy obsaženými v uvedených studiích odborníků skutečně zabývali a ve svém rozhodnutí se cítili odpovědni přírodě a příštím generacím, a ne velikášským, přírodu dobývajícím a ničícím konceptům včerejška. Doufáme, že chystané setkání expertů z Československa a šesti dalších sousedních zemí přispěje k odpovědnému a všestranně uspokojivému řešení tohoto závažného problému.E3Ekologická skupina Dunajské seskupení zorganizovala petici požadující v otázce vybudování přehrady referendum.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 6, s. 2.
Plné znění
  • In: Ekologický bulletin, č. 11 (březen 1989), s. 15–16.
Komentáře
  • F. D.: Vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros. Tamtéž, č. 1 (září 1987), s. 14–17
  • Wagner, K.: Nagymaros. Tamtéž, č. 2 (leden 1988)
  • Gabčíkovo-Nagymaros. In: Informační přehled zpráv. Ekomonitor č. 0 (květen 1989), s. 3–5 a č. 1 (červen 1989), s. 3–4.
E1.Dopis byl napsán u příležitosti jednání expertů z ČSSR a šesti sousedních zemí, kteří zasedali v Praze v hotelu Praha 13.–14. března 1989. Dokument byl osobně předán mluvčím Charty 77 A. Vondrou.
E2.Stanovisko ekologické sekce Biologické společnosti ČSAV in: Ekologický bulletin, č. 11 (březen 1989), s. 8–18.
E3.Ekologická skupina Dunajské seskupení zorganizovala petici požadující v otázce vybudování přehrady referendum.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den12
Měsíc3
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse