D529

1989, 28. únor, Praha. – Poděkování maďarským přátelům za manifestaci solidarity s československými politickými vězni s žádostí o podporu kandidatury V. Havla na Nobelovu cenu míru. (Dokument č. 19/89)

Milí maďarští přátelé,

s velkou radostí jsme se dozvěděli, že 2. března 1989 pořádáte v Budapešti manifestaci solidarity s Václavem Havlem a dalšími čs. politickými vězni.

Dramatik Václav Havel, který stál u zrodu našeho hnutí Charta 77, se stal symbolem nejen našeho boje za lidská práva a demokratické uspořádání společnosti, nýbrž i stále sílících mezinárodních snah o vytvoření mírového a demokratického společenství v naší části Evropy, na evropském kontinentě i v celém světě. Za konkrétní postoje, založené na vzájemné podmíněnosti lidských práv, demokracie a světového a evropského míru, jakož i za analýzy těchto problémů je už téměř dvacet let pronásledován; čtyřikrát byl vězněn, celkem více než čtyři roky. Rádi bychom Vás proto požádali, abyste podpořili návrh na udělení Nobelovy ceny míru za letošní rok Václavu Havlovi. Návrh je oprávněnými osobami řádně podán a v Československu i v dalších zemích mu vyjadřuje mnoho lidí podporu. Své případné stanovisko můžete sdělit na adresu Nobel Institut Oslo.

Desítky dalších lidí jsou v Československu nespravedlivě vězněny, jmenujeme z nich jen několik, kteří jsou dosud ve vazbě: Tomáš Dvořák, Hana Marvanová a Jana Petrová z Nezávislého mírového sdružení, Ota Veverka z Mírového klubu Johna Lennona, vydavatel hudebních nahrávek a nezávislé literatury Petr Cibulka, dále Eva Vidlařová z Výboru na obranu Petra Cibulky, básník Ivan Jirous, představitel kulturního undergroundu. Dne 23. 2. byl již potřetí uvězněn vydavatel undergroundového časopisu Vokno František Stárek. Desítky dalších lidí jsou odsuzovány, většinou k peněžitým trestům, za účast na manifestacích 28. října a na demonstracích, konaných u příležitosti 20. výročí sebeupálení Jana Palacha. Pokud jsou tito lidé ve vězení, pokud jsou pronásledováni, zůstává Československo neuralgickým místem Evropy, symbolem antiperestrojky a baštou těch, kdo se snaží zvrátit helsinský proces. Zájem na tom, aby Československo bylo demokratické, mají nejen občané naší země, nýbrž všechny národy Evropy a světa, v první řadě pak naši sousedi.

Solidarita s nespravedlivě uvězněnými nemá jen morální význam. Jsme přesvědčeni, že před mohutnou vlnou protestů, která se zvedla v Československu i v zahraničí, bude muset pražské vedení ustoupit. Jsme šťastni, že právě maďarské nezávislé iniciativy a organizace vyjadřují svou solidaritu s Václavem Havlem a čs. politickými vězni, že jsou skutečnými přáteli Československa.E1Manifestace, které se zúčastnilo na 1500 lidí, z nichž 400 na místě podepsalo petici podporující kandidaturu V. Havla na Nobelovu cenu míru, uspořádaly 2. 3. 1989 FIDESZ (Svaz mladých demokratů), Maďarské demokratické fórum, Síť svobodných iniciativ, Republikánský klub, Kruh maďarsko-čs. přátelství. Přijaté prohlášení požadovalo propuštění V. Havla a dalších čs. politických vězňů na svobodu a od maďarské vlády, aby prosazovala totéž. Budapešťské manifestaci zaslala pozdrav a poděkování také Olga Havlová. Projev solidarity s čs. politickými vězni zaslalo mluvčím Charty 77 valné shromáždění Svazu svobodných demokratů 19. 3. 1989. Plné znění dopisu in: Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 6, s. 3. Mluvčí Charty 77 ocenili přátelskou podporu maďarských demokratů blahopřáním k 15. březnu 1989, kdy se v Maďarsku po dlouhé době opět slavil státní svátek v den, kdy v roce 1848 zahájil Sándor Petöfi boj za svobodu země. Tamtéž, s. 3. Valné shromáždění Svazu svobodných demokratů 15. dubna 1989 zaslalo další dopis Chartě 77, který podepsalo 1300 účastníků: „My, účastníci valného shromáždění Svazu svobodných demokratů, musíme znovu vyjádřit své obavy, které v nás vyvolává mimořádně špatná a stále se zhoršující situace v oblasti lidských práv v Československu. Využíváme této příležitosti a společně se připojujeme k výzvě pražských přátel, mezi nimiž jsou známí herci a dramatici, v níž vyjadřují podporu žádosti Václava Havla o jeho podmíněné propuštění na svobodu. Co nejrozhodněji podporujeme návrh Polsko-čs. solidarity, aby Václavu Havlovi byla udělena Nobelova cena míru. Považujeme to za společnou, středoevropskou věc.“ Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 9, s. 7.

Tomáš Hradílek, Saša Vondra
mluvčí Charty 77
(Mluvčí Charty 77 Dana Němcová je t. č. v nemocnici.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 5, s. 2–3.
E1.Manifestace, které se zúčastnilo na 1500 lidí, z nichž 400 na místě podepsalo petici podporující kandidaturu V. Havla na Nobelovu cenu míru, uspořádaly 2. 3. 1989 FIDESZ (Svaz mladých demokratů), Maďarské demokratické fórum, Síť svobodných iniciativ, Republikánský klub, Kruh maďarsko-čs. přátelství. Přijaté prohlášení požadovalo propuštění V. Havla a dalších čs. politických vězňů na svobodu a od maďarské vlády, aby prosazovala totéž. Budapešťské manifestaci zaslala pozdrav a poděkování také Olga Havlová.
Projev solidarity s čs. politickými vězni zaslalo mluvčím Charty 77 valné shromáždění Svazu svobodných demokratů 19. 3. 1989. Plné znění dopisu in: Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 6, s. 3. Mluvčí Charty 77 ocenili přátelskou podporu maďarských demokratů blahopřáním k 15. březnu 1989, kdy se v Maďarsku po dlouhé době opět slavil státní svátek v den, kdy v roce 1848 zahájil Sándor Petöfi boj za svobodu země. Tamtéž, s. 3.
Valné shromáždění Svazu svobodných demokratů 15. dubna 1989 zaslalo další dopis Chartě 77, který podepsalo 1300 účastníků: „My, účastníci valného shromáždění Svazu svobodných demokratů, musíme znovu vyjádřit své obavy, které v nás vyvolává mimořádně špatná a stále se zhoršující situace v oblasti lidských práv v Československu. Využíváme této příležitosti a společně se připojujeme k výzvě pražských přátel, mezi nimiž jsou známí herci a dramatici, v níž vyjadřují podporu žádosti Václava Havla o jeho podmíněné propuštění na svobodu.
Co nejrozhodněji podporujeme návrh Polsko-čs. solidarity, aby Václavu Havlovi byla udělena Nobelova cena míru. Považujeme to za společnou, středoevropskou věc.“ Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 9, s. 7.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den28
Měsíc2
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse