D527

1989, 24. únor, Praha. – Prohlášení k vyhlášení fatvy (rozsudku smrti) nad britským spisovatelem Salmanem Rushdiem. (Dokument č. 17/89)

Prohlášení k případu britského spisovatele Salmana Rushdieho

V posledních dnech je světová veřejnost vzrušena a krajně znepokojena skandálním „rozsudkem smrti“, který vyhlásil ajatolláh Chomejní a vysocí státní íránští činitelé nad britským spisovatelem Salmanem Rushdiem.E1Několik aktivistů Nezávislého mírového sdružení oznámilo Obvodnímu národnímu výboru v Praze 6, že chtějí uspořádat 10. března demonstraci proti postupu íránských představitelů ve věci S. Rushdieho. Demonstrace byla zakázána. Odsuzujeme jakýkoliv teror. Státní terorismus, který veřejně a bezostyšně vydává zvůli za právo a zločin za trest, představuje nebezpečí pro celé lidstvo. Sjednocují-li se v posledních letech celé národy i jejich vlády v úsilí za lidská práva a v boji proti terorismu, je jejich naléhavou povinností rozhodně vystoupit proti hrůzám fanatismu, pro nějž je vražda legálním prostředkem. Nikdy jsme nesouhlasili s popravami politických odpůrců v Íránu, nikdy jsme nesouhlasili s proklamovanými přátelskými vztahy, které pražská vláda udržovala a nadále udržuje s krvavým režimem v Íránu. Uchrání-li nyní mezinárodní společenství lidských práv Salmana Rushdieho od „dlouhého černého šípu“, který na něj vyslal ajatolláh Chomejní, uchrání tím i mnoho dalších obětí zločineckých organizací, státních i nestátních, íránských i jiných. Zasadí se tím zároveň za právo na svobodu slova, které, byť formami mírnějšími, je potlačováno či omezováno v mnoha zemích světa, včetně Československa.

Proto Vás vyzýváme, abyste podnikli podobné kroky jako mnoho vlád světa k účinnému bojkotu a izolaci zločinného íránského režimu. Přišel čas, aby i v Československu byla překonána nepřijatelná dosavadní praxe tolerování těch, kdož zakládají svou státní rezónu na genocidě, válce a vyvražďování politických odpůrců. Přišel čas, kdy i československá vláda, nechce-li být považována za spoluviníka, musí zaujmout rozhodné stanovisko.

Tomáš Hradílek, Saša Vondra
mluvčí Charty 77
(Mluvčí Charty 77 Dana Němcová je t. č. v nemocnici.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 5, s. 2.
E1.Několik aktivistů Nezávislého mírového sdružení oznámilo Obvodnímu národnímu výboru v Praze 6, že chtějí uspořádat 10. března demonstraci proti postupu íránských představitelů ve věci S. Rushdieho. Demonstrace byla zakázána.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den24
Měsíc2
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse