D522

1989, 12. únor, Praha. – Prohlášení o nutnosti otevřeného dialogu o situaci v Československu, adresované Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci a ČTK. (Dokument č. 12/89)

Trváme na otevřeném jednání

Plný život rovnoprávných občanů ve společnosti bez privilegií a kádrování je cílem snah Charty 77 už od jejího vzniku. V naší vlasti nemají ještě občané stejná práva, existují v ní privilegia mocných a kádrování bezmocných. Považujeme to, ve shodě s našimi národními tradicemi, ve shodě se světovým veřejným míněním a mezinárodními závazky, které na sebe převzala i čs. vláda, za nepřijatelné. Otevřeně říkáme, že chceme dosáhnout změny tohoto stavu.

Takové změny ale nelze dosáhnout násilím, ať už by přicházelo z kterékoli strany sporu. Československá společnost dává najevo, že není spokojena se způsobem, jakým se jí vládne. Dlouho nekontrolovatelná a nezaslouženě privilegovaná moc nemůže postaru tuto společnost ovládat. Jinak to ještě neumí, proto vše kritické označuje za antisocialistické, ne-li teroristické.

Je nejvyšší čas pro dialog všech občanů, znepokojených narůstající společenskou krizí, bez ohledu na postavení a příslušnost.

Konflikty, násilí a represe nemohou získat ztracenou důvěru lidí. Nepřidají občanům chuti k práci ani k iniciativě, ke které jsou formálně vyzýváni. Nemohou nahradit chybějící moderní technologii a odbornost řízení. Mohou jen odložit dialog, který ještě nezačal. Kdo na tom má zájem?

Chceme varovat čs. veřejnost a především zodpovědné orgány a osoby před důsledky uměle vyhrocované atmosféry napětí a podněcování konfrontace ve společnosti, kterých jsme v posledních týdnech svědky v části sdělovacích prostředků a projevech některých činitelů. Budovat dnes v této společnosti nové barikády a kreslit nové obrazy nepřítele může chtít už jenom nepoučitelný zbytek stalinistické minulosti, obávající se o svá kádrová privilegia.

My ostatní potřebujeme a chceme dialog.

Připojujeme se proto k návrhu předsednictva Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci na svolání fóra čs. veřejnosti k závěrům vídeňské následné schůzky a jejích aplikací v Československu a v dalších zúčastněných zemích a jsme připraveni podílet se na jeho urychlené přípravě.E1Předsednictvo oficiálního Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci 9. 2. 1989 navrhlo svolat Fórum čs. veřejnosti pro otázky aplikace vídeňské následné schůzky (srv. Rudé právo, 10. 2. 1989, s. 1.) Pokus Charty 77 podílet se na jeho přípravě ztroskotal na nezájmu této konformní organizace otevřít se jakémukoli jednání se zástupci nezávislých občanských iniciativ. Výbor čs. veřejnosti naopak navázal spolupráci s pracovníky Generální prokuratury, aby společně obě instituce čelily výtržnictví a násilí, ke kterým údajně došlo při Palachově týdnu na Václavském náměstí. Popud k tomu dal generální prokurátor ČSSR J. Pješčak, který charakterizoval lednové události jako snahu o konfrontaci s pořádkovými silami (srv. Rudé právo, 15. 2. 1989, s. 1.)

Odsuzujeme násilí, a to v jakékoli podobě. Odsuzujeme proto i terorismus jako prostředek, který se naprosto příčí našim ideálům otevřenosti a spravedlnosti, jako prostředek, který je nezákonný, nehumánní a nedemokratický.

Odsuzujeme co nejostřeji také provokační ráz kampaně kolem ještě nevyšetřeného výbuchu v Ústí nad Labem.E2Viz D570 (21. 7. 1989).

Vyzýváme všechny spoluobčany, aby se způsobem, který uznají za vhodný, otevřeně vyslovili pro dialog o pokojných způsobech překonání krize.

Děkujeme všem, kdo se už v mnoha peticích proti násilí a represím vyslovili.

Společnost chce dialog a je na něj připravena. Je na vládě, aby ho zastavením kampaně nesnášenlivosti a propuštěním politických vězňů začala.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 4, s. 3–4.
E1.Předsednictvo oficiálního Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci 9. 2. 1989 navrhlo svolat Fórum čs. veřejnosti pro otázky aplikace vídeňské následné schůzky (srv. Rudé právo, 10. 2. 1989, s. 1.) Pokus Charty 77 podílet se na jeho přípravě ztroskotal na nezájmu této konformní organizace otevřít se jakémukoli jednání se zástupci nezávislých občanských iniciativ. Výbor čs. veřejnosti naopak navázal spolupráci s pracovníky Generální prokuratury, aby společně obě instituce čelily výtržnictví a násilí, ke kterým údajně došlo při Palachově týdnu na Václavském náměstí. Popud k tomu dal generální prokurátor ČSSR J. Pješčak, který charakterizoval lednové události jako snahu o konfrontaci s pořádkovými silami (srv. Rudé právo, 15. 2. 1989, s. 1.)
E2.Viz D570 (21. 7. 1989).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den12
Měsíc2
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse